Duurzaamheid en interne milieuzorg

Met een inkoopkracht van ruim € 900 mln. heeft de gemeente veel invloed op duurzaamheidsprestaties van de eigen organisatie en de stad. Zie paragraaf 3.1.14 (Inkoop en Aanbesteding).

Energiebesparing
In 2017 is de gemeentelijke energieverantwoording 2012-2016 uitgebracht. De cijfers hierin laten zien dat het totale energieverbruik is gedaald. Hierbij dient wel opgemerkt worden dat het verbruik van 2016 is afgezet tegen de te hoog uitgevallen berekeningen vaan de jaren daarvoor. Hierdoor lijkt het dat bepaalde dienstonderdelen meer bespaard hebben dan feitelijk het geval is.

Inmiddels zijn praktisch alle aansluitingen bemeterd en kennen we de daadwerkelijke verbruiken. De Midterm Review die in 2018 plaatsvindt, herijkt de doelstellingen en resultaten. Voor de openbare verlichting ligt er nog een besparingsopgave. Onderstaande figuur brengt dit in beeld.

CO2-reductie en –compensatie
De gemeente Den Haag koopt groene stroom in, waardoor aan het elektriciteitsverbruik geen CO2-emissie wordt toegerekend. Vanaf 2019 is de stroom afkomstig van nieuw gebouwde duurzame opwekkingsinstallaties in de regio. De CO2-emissie van de overige energiedragers (gas, stadswarmte, mobiliteit en dienstvluchten) wordt sinds 2007 gecompenseerd via het Klimaatfonds Haaglanden. De kosten voor compensatie bij het Klimaatfonds Haaglanden bedragen € 20, - per ton CO2.

Onderdeel

2012

2013

2014

2015

2016

’16 vs ’12

Gebouwen

7.516

7.540

5.209

5.429

4.836

-35.7%

Objecten en installaties*

267

267

267

4

2

-99.3%

Totaal

7.783

7.807

5.476

5.432

4.838

-37.8%

*Sterke reductie a.g.v. te hoge inschatting in verleden

Verduurzamen gemeentelijk vastgoed
In 2017 is het project Label C van start gegaan. Ruim zestig gemeentelijke panden in eigendom en eigen gebruik krijgen een energie-maatwerkadvies. In het voorjaar van 2018 wordt er per pand een verduurzamingsstrategie bepaald en uitgevoerd. Naar aanleiding van de motie Klimaatneutraal gemeentelijk vastgoed (RIS 295491) heeft de centrale vastgoedorganisatie een uitvoeringsprogramma Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2017-2023 opgesteld. Het uitvoeringsprogramma beschrijft de volgende ambitie: gemiddeld twee energielabelstappen voor alle gebouwen vóór 2020, vervolgens vóór 2030 gemiddeld ten minste label A hebben en tot slot een klimaatneutrale gebouwde omgeving in overeenstemming met de gemeentelijke ambitie bereiken in 2040. Deze ambitie is gelijk aan het landelijk energieakkoord uit 2013. Zie paragraaf 3.2.3 (Vastgoed) voor meer informatie.

Gescheiden afvalinzameling
In 2017 heeft een pilot plaatsgevonden met de gescheiden afvalinzameling binnen het stadhuis. Deze zal in 2018 worden opgeschaald, zodat de gemeente het goede voorbeeld geeft op dit terrein.