Overzicht gemeentelijke tarieven

Omschrijving tarief

Dienst

Tarief 2017
(in €)

Begrote opbrengst
(x € 1.000)

Gerealiseerde opbrengst
(x € 1.000)

Toegerekende lasten
(x € 1.000)

Kosten-dekkendheid (in %)

21

Publiekrechtelijk

Paspoort volwassene vanaf 18 jr.*

DPZ

64,75

3.442

3.586

4.107

87,3%

Paspoort jeugd tot 18 jr.*

DPZ

51,45

Nederlandse identiteitskaart volwassene vanaf 18 jr.*

DPZ

50,65

Nederlandse identiteitskaart jeugd tot 18 jr.*

DPZ

28,60

Vermissing reisdocument

DPZ

0,00

Rijbewijzen*

DPZ

38,80

1.566

1.557

1.609

96,8%

Vermissing rijbewijs

DPZ

37,85

Verklaring algemeen

DPZ

13,85

521

553

1.030

53,7%

Verstrekking gegevens BRP

DPZ

6,35

Verstrekking gegevens vestigingsregister

DPZ

4,15

Voltrekken huwelijk/ registratie partnerschap

DPZ

136,55

979

940

1.951

48,2%

Uittreksel burgelijke stand*

DPZ

12,90

Attestatie de vita*

DPZ

12,90

Verklaring huwelijksbevoegdheid*

DPZ

22,90

Naturalisatie

DPZ

diverse

303

318

586

54,3%

Gedragsverklaring*

DPZ

41,35

361

372

562

66,2%

Legalisatie handtekening

DPZ

14,60

Totaal

7.172

7.326

9.845

74,4%

)* De hoogte van het tarief is niet (volledig) beïnvloedbaar door de gemeente

Programma 4. Openbare orde en Veiligheid

Publiekrechtelijk

Diverse leges OOV

BSD

diverse

800

781

1.452

54%

Vergunning prostitutieinrichting

BSD

diverse

120

110

121

91%

Totaal

920

891

1.573

56,6%

Programma 5. Cultuur en Bibliotheek

Publiekrechtelijk

1.812

1.820

22.200

8%

Basisabonnement

DPZ

31,20

Leengeld cd-roms

DPZ

1,00

Leengeld compact-discs

DPZ

1,00

Leengeld avm

DPZ

1,00

Leengeld DVD

DPZ

1,50

Boetegeld

DPZ

0,15

Overige inkomsten gebruikers

DPZ

Totaal

1.812

1.820

22.200

8,2%

Programma 8. Zorg en Welzijn

Publiekrechtelijk

Vaccinaties

OCW

Diversen

1.580

1.746

1.739

100%

Totaal

1.580

1.746

1.739

100,4%

Programma 10. Ontwikkeling Buitenruimte

Publiekrechtelijk

Afvalstoffenheffing (huisvuil)

DPZ

tarief 1-pers. huishouding

DPZ

231,6

59.902

60.360

62.393

97%

tarief 2 pers. huishouding

DPZ

260,28

tarief 3+ pers. huishouding

DPZ

284,76

Begraafrechten

DSB

Diversen

2.202

2.191

1.944

113%

Subtotaal

62.104

62.551

64.337

97,2%

Privaatrechtelijk

Verhuur volkstuinen

CVDH

diversen

451

451

75

601,3%

Subtotaal

451

451

75

601,3%

Publiekrechtelijk

Binnenhavenbelasting

DSB

Diversen

105

138

69

200%

Rioolrecht, grootafvoer

DPZ

187,50

37.646

37.802

37.850

100%

Rioolrecht, eigenaren

DPZ

137,05

Subtotaal

37.751

37.940

37.919

100,1%

Privaatrechtelijk

Marktgelden-warenmarkten

DSB

Diversen

1.987

2.002

1.419

141%

Publiekrechtelijk

Marktgelden-warenmarkten

DSB

Diversen

2.176

2.224

2.533

88%

Subtotaal

4.163

4.226

3.952

106,9%

Totaal

104.469

105.168

106.283

99,0%

Programma 11. Economie, Internationale stad en Binnenstad

Privaatrechtelijk

Zeehavenheffing

DSB

Diversen

716

795

2.270

35%

Totaal

716

795

2.270

35,0%

Programma 12. Sport

Publiekrechtelijk

Zwembaden

OCW

diversen

4.477

4.227

11.589

36%

Sporthallen

OCW

diversen

1.605

1.806

6.043

30%

Sportterreinen

OCW

diversen

1.457

1.789

6.786

26%

Totaal

7.539

7.822

24.418

32,0%

Programma 13. Verkeer en Milieu

Publiekrechtelijk

Parkeren op straat

DSB

Diversen

49.219

52.901

24.097

220%

Parkeerbelasting (vergunningen en naheffing)

DSB

Totaal

49.219

52.901

24.097

219,5%

Programma 15. Stadsontwikkeling

Publiekrechtelijk

Leges "Bouwen" (dit betreft de behandeling van de aanvragen en controle op de uitvoering)

DSO

wabo leges verordening

31.690

31.675

19.676

161%

Opbrengst Precario

DSO

-

13

-

-

Privaatrechtelijk

Uitvoering aanschrijving van gemeentewege (incl.opslag)

DSO

816

480

2.677

18%

Totaal

32.506

32.168

22.353

143,9%

Programma 16. Financiën

Publiekrechtelijk

OZB gebruikers

DPZ

0,2043%

22.738

23.709

4.212

OZB eigenaren woningen

DPZ

0,0645%

31.462

31.848

nvt

OZB eigenaren niet-woningen

DPZ

0,2421%

30.165

31.024

Toeristenbelasting - normaal tarief

DPZ

3,35

6.858

8.231

102

nvt

Toeristenbelasting - laag tarief (haven + camping)

DPZ

2,05

Hondenbelasting - tarief 1e hond

DPZ

114,24

1.973

1.975

131

nvt

Hondenbelasting - tarief 2e hond

DPZ

178,92

Hondenbelasting - tarief vanaf 3e hond per hond

DPZ

226,92

Precariobelasting

DPZ

div

16.305

16.424

55

nvt

Totaal

109.501

113.211

4.500

Totaal generaal

315.434

323.848

219.278