Ambtelijke huisvesting

In de afronding van het strategisch huisvestingsplan zijn in 2017 twee belangrijke stappen gezet. De verbouwing voor het call-centrum van de dienst SZW op het stadhuis is grotendeels gerealiseerd. Deze werkzaamheden maken het mogelijk dat de verhuizing in februari 2018 kan plaatsvinden, waarna de Kerketuinenweg definitief afgestoten wordt. Het enige resterende onderdeel van het strategisch huisvestingsplan, namelijk het afstoten van De Fruitweg, staat gepland per 1 januari 2019.

2017 stond verder in het teken van de aankoop en inrichting van het Forumgebouw. Direct na de zomer hebben de eerste medewerkers het Forum in gebruik genomen. Daarmee zijn ook de verhuizingen voor de vorming van het Bedrijfsvoeringsexpertisecentrum (BEC) en de realisatie van de nieuwe huisvestingsvlekken van de diensten in gang gezet. In het eerste kwartaal van 2018 worden de verhuizingen afgerond en is het Forum vrijwel geheel gevuld.

Ook zijn twee nieuwe Centra Jeugd en Gezin geopend. De Carpentierstraat heeft de locatie Koningin Sophiestraat vervangen. En Zonneoord is verhuisd naar een nieuwbouwlocatie met een brede buurtschool aan de Bentelostraat. In het kader van duurzaamheid zijn in de Bentelostraat zonne-energie en groene daken toegepast.

Voor de publieksruimten in het Atrium is in samenwerking tussen de diensten gewerkt aan een dienstverleningsvisie die gebruikt kan worden om het Atrium opnieuw in te richten. Naar verwachting wordt in 2018 een besluit genomen over de realisatie. Bij positieve besluitvorming kan uitvoering in 2019-2020 plaatsvinden.

Voor de organisatiebrede energievoorziening is een Europese aanbesteding energie doorlopen (elektra en gas), waarbij duurzaamheid het belangrijkste criterium is geweest. Zie paragraaf 3.1.14 (Inkoop en aanbesteding) voor details.