Voorzieningen

P 1.2.1 Voorzieningen

Progr.

Product

Omschrijving voorziening

Saldo per
31-12-2016

Balans-mutatie

Dotaties

Bestedingen

Vrijval

Balans-verkorting (alleen DSO)

Saldo per
31-12-2017

2

001.1.01

Voorzienig wachtgeld wethouders

203

185

18

2

002.1.01

Voorziening niet-actieven

0

0

2

002.1.01

Voorziening Meavita

37

11

26

4

120.0.01

Voorziening Overgangsregeling FLO

6.953

2.562

2.459

7.056

16

914.0.01

Voorziening Gegarandeerde geldleningen

180

48

132

16

913.0.01

Voorziening afwikkeling woningbeheer

300

300

16

913.0.01

Voorziening Deelneming Part. Maatschappij 's-Gravenhage

0

0

16

913.0.01

Voorziening deelneming Haagse Hitte

2.418

2.418

3

003.0.01

Voorziening Wachtgeld

67

62

5

3

003.0.01

Voorziening Reorganisatie KCC

730

730

0

10

210.5.01

Voorziening overige bedrijfsrisico's

940

470

1.410

10

210.2.01

Voorziening overige bedrijfsrisico's

0

250

250

13

210.2.02

Voorziening overige bedrijfsrisico's

0

3

3

0

10

560.1.01

Voorziening overige bedrijfsrisico's

100

100

10

922.0.01

Voorziening overige bedrijfsrisico's

1.858

100

1.758

10

221.2.01

Voorziening overige bedrijfsrisico's

280

168

112

0

10

310.1.01

Voorziening overige bedrijfsrisico's

166

166

10

480.1.01

Voorziening overige bedrijfsrisico's

0

116

116

10

210.2.04

Voorziening Wachtgeld

889

141

453

577

15

830.0.01

Voorziening Negatieve lopende plannen Meerjaren Programma Grondbedrijf (MPG)

36.254

7.225

16.236

9.882

37.125

15

830.0.01

Voorziening negatieve plannen Harnaschpolder

12.546

2.960

15.506

15

830.0.01

Voorziening Risico's Harnaschpolder

5.640

450

6.090

15

821.0.01

Voorziening Reorganisatie

517

517

0

15

821.0.01

Voorziening Amerikaanse Ambassade

7.150

7.150

15

821.0.01

Voorziening afw negatief saldo WOM Den Haag Zuid West

11.136

11.136

18

960.2.02

Voorziening svg-fonds

96

2

1

97

18

960.2.02

Voorziening Reorganisatie / WW

1.204

-1.204

0

20

960.2.02

Voorziening Reorganisatie / WW

1.204

1.204

0

16

960.1.07

Voorziening niet-actieven

241

-241

0

20

960.1.07

Voorziening niet-actieven

0

241

10

13

111

127

5

053.0.01

Voorziening cultuurpanden

4

4

0

5

540.1.01

Legaat dr Muller (beeldende kunst)

42

1

43

5

540.1.01

Fonds Kunstopdrachten BK

199

18

217

5

540.2.01

Voorziening Onderhoudsmiddelen Nieuwe Kerk

180

30

18

192

5

540.2.01

Voorziening Zcala

235

99

136

5

540.1.01

Voorziening Kunst in het Haagse deel van Ypenburg

356

27

329

5

540.7.01

Voorziening transitie kosten

2.200

272

1.928

12

530.1.01

Voorziening Gebruikersonderhoud sportacc.

1.961

1.961

0

12

531.0.01

Voorziening Onderhoud Buitensportaccommodaties

7.124

7.124

0

12

531.0.01

Voorziening Onderhoud Buitensportaccommodaties uitvoering

132

132

0

12

530.2.01

Voorziening Fiscaliteiten Sport

0

0

8

714.0.01

Schenking Bevolkingsonderzoek

91

91

8

714.0.01

Voorziening aanloop-en frictiekosten GGD Haaglanden

80

2

2

76

5

511.3.02

MOP Kunstzinnige vorming (CVDH)

576

576

0

5

540.1.02

MOP Beeldende kunst (CVDH)

446

446

0

5

540.1.02

Voorziening FPU

0

5

540.2.02

MOP Accommodaties voor kunstbeoefening (CVDH)

4.465

4.465

0

5

541.1.02

MOP Musea (CVDH)

1.267

1.267

0

6

480.6.02

Wissellokaties onderwijs (CVDH)

447

447

0

6

650.0.03

MOP Kinderopvang

519

519

0

7

611.1.02

MOP Sociale werkvoorziening

2.879

2.879

0

8

670.0.09

MOP Ruimtebiedende wijkcentra (CVDH)

6.061

6.061

0

8

663.0.06

MOP Zorgaccomodaties

68

68

0

8

711.0.02

MOP Gebouwen ambulancedienst (CVDH)

362

362

0

10

210.6.02

MOP Gebruik openbare ruimte (CVDH)

682

682

0

10

310.1.02

MOP Markten

179

179

0

10

480.1.04

MOP Stadsboerderijen (CVDH)

704

704

0

10

560.1.02

MOP Openbaar groen(CVDH)

564

564

0

10

721.0.02

MOP Afvalverwijdering (CVDH)

573

573

0

10

724.3.02

MOP Algemene begraafplaatsen (CVDH)

5

5

0

11

310.4.06

MOP Economisch Beleid

9

9

0

12

530.1.02

MOP Sport- en spelaccommodaties Sporthallen (CVDH)

3.072

3.072

0

12

530.1.02

MOP Sport- en spelaccommodaties Zwembaden (CVDH)

2.066

2.066

0

12

531.0.02

MOP Groene sportvelden en terreinen (CVDH)

2.009

2.009

0

13

211.2.01

MOP Verkeersmaatregelen

120

120

0

13

480.1.03

MOP Milieueducatie (CVDH)

141

141

0

14

822.3.02

MOP Woonwagencentra (CVDH)

233

39

31

233

8

15

310.4.05

MOP Beheer Bedrijfspanden

0

18

960.2.04

Plus-producten (CVDH)

1.830

1.830

0

19

670.0.16

MOP Buurthuis van de Toekomst

246

246

0

1

001.4.01

Voorziening wachtgeld Ombudsman

30

19

11

0

3

623.2.01

Voorziening Reoganisatie

361

361

0

20

015.0.01

Voorziening Reoganisatie

2.024

-562

1.462

0

7

623.2.04

Voorziening Reoganisatie

0

562

562

0

7

310.3.01

Voorziening PWV

27

75

45

57

7

kpl

Voorziening Non-actieven

491

2.084

744

1.831

7

614.0.01

Voorziening Inlenersaansprakelijkheid iz VOC

0

0

Totaal P 1.2.1 Voorzieningen

134.965

0

16.436

21.080

43.732

9.882

96.471

P 1.2.2 Voorzieningen met voeding van derden

Progr.

Product

Omschrijving voorziening

Saldo per
31-12-2016

Balans-mutatie

Dotaties

Bestedingen

Vrijval

Balans-verkorting (alleen DSO)

Saldo per
31-12-2017

16

914.0.01

Voorziening Sirtema van Grovestin

17

17

5

510.0.02

Voorziening subsidies derden

51

51

12

531.0.02

Recht van opstal sportpark Duno (CVDH)

160

160

13

214.1.02

MOP Parkeergarages Texelstraat 3 Busremise

556

241

15

556

226

10

560.1.01

Voorziening Bomen

64

475

539

10

560.1.01

Voorziening Ockenburgh

103

103

0

10

560.2.01

Voorziening Zandsuppletie

250

-250

0

13

214.0.01

Voorziening Parkeren

821

1

820

15

822.0.01

Voorziening Bouwleges

11.842

26.419

13.920

24.341

14

822.1.01

Voorziening Woningsplitsing

592

147

449

290

Totaal P 1.2.2 Voorzieningen met voeding van derden

14.456

-250

27.282

14.488

556

0

26.444

P 1.2.3 Voorzieningen gevormd uit heffingen

Progr.

Product

Omschrijving voorziening

Saldo per
31-12-2016

Balans-mutatie

Dotaties

Bestedingen

Vrijval

Balans-verkorting (alleen DSO)

Saldo per
31-12-2017

10

210.6.01

Egalisatievoorziening Leges Opbreekvergunningen

738

13

751

10

721.0.01

Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing

22.057

-2.162

19.895

10

722.0.01

Egalisatievoorzieining riolering

1.823

18.494

18.684

1.633

10

724.3.01

Voorziening Graven (incl. Ragay)

4.671

214

287

4.598

Totaal P 1.2.3 Voorzieningen gevormd uit heffingen

29.289

0

16.559

18.971

0

0

26.877

TOTAAL VOORZIENINGEN

178.710

-250

60.277

54.539

44.288

9.882

149.792