Investeringen en realisatie MIP

Realisatie 2017

Raming 2017

Onder-/Overbesteding 2017

Totaal

Gefinancierd met middelen van:

Totaal

Gefinancierd met middelen van:

Totaal

Gefinancierd met middelen van:

Naam project

Dienst

realisatie 201

Derden

Voorziening

Gemeente (krediet)

raming 2017

Derden

Voorziening

Gemeente (krediet)

Onder- /overbesteding 2017

Derden

Voorziening

Gemeente (krediet)

01 - Gemeenteraad

Concernbrede Informatiesystemen (CIS)

ROR

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Verbouwing raadszaal

ROR

63

-

-

63

77

-

-

77

-14

-

-

-14

63

-

-

63

77

-

-

77

-14

-

-

-14

02 - College en Bestuur

Concernbrede Informatiesystemen (CIS)

BSD

-

-

-

-

2.135

-

-

2.135

-2.135

-

-

-2.135

-

-

-

-

2.135

-

-

2.135

-2.135

-

-

-2.135

03 - Wijkaanpak en dienstverlening

Concernbrede Informatiesystemen (CIS)

DPZ

2.453

-

-

2.453

2.581

-

-

2.581

-128

-

-

-128

Key2BZ

DPZ

403

-

-

403

651

-

-

651

-248

-

-

-248

2.856

-

-

2.856

3.232

-

-

3.232

-376

-

-

-376

05 - Cultuur, Bibliotheek en Monumentenzorg

Accommodaties voor kunstbeoefening

CVDH

32.093

-

-

32.093

40.513

-

-

40.513

-8.420

-

-

-8.420

Bibliotheek

DPZ

444

-

-

444

548

-

-

548

-104

-

-

-104

Musea

CVDH

150

-

-

150

500

-

-

500

-350

-

-

-350

32.687

-

-

32.687

41.561

-

-

41.561

-8.874

-

-

-8.874

06 - Onderwijs

Kinderopvang

CVDH

1.096

-

-

1.096

2.982

-

-

2.982

-1.886

-

-

-1.886

Onderwijshuisvesting Activiteiten en projecten stedelijk onderwjsbeleid

OCW

-

-

-

-

89

-

-

89

-89

-

-

-89

Onderwijshuisvesting Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs

CVDH

2.152

-

-

2.152

2.152

-

-

2.152

-

-

-

-

Onderwijshuisvesting Openbaar basisonderwijs

CVDH

1.959

-

-

1.959

2.266

-

-

2.266

-307

-

-

-307

Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder basisonderwijs

OCW

10.755

-

-

10.755

16.324

-

-

16.324

-5.569

-

-

-5.569

Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder speciaal voorgezet onderwijs

OCW

430

-

-

430

634

-

-

634

-204

-

-

-204

Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder voorgezet onderwijs

OCW

7.523

-

-

7.523

9.563

-

-

9.563

-2.040

-

-

-2.040

23.915

-

-

23.915

34.010

-

-

34.010

-10.095

-

-

-10.095

07 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid

Dak Haeghe Groep

HGR

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Investering in productieplatform

HGR

298

-

-

298

-

-

-

-

298

-

-

298

298

-

-

298

-

-

-

-

298

-

-

298

08 - Zorg en Welzijn

Ambulancevervoer

OCW

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ruimtebiedende wijkcentra

CVDH

450

-

-

450

450

-

-

450

-

-

-

-

450

-

-

450

450

-

-

450

-

-

-

-

09 - Jeugd

Beheer en exploitatie CJG

CVDH

950

-

-

950

850

-

-

850

100

-

-

100

Jeugd

OCW

2.042

-

-

2.042

1.055

-

-

1.055

987

-

-

987

2.992

-

-

2.992

1.905

-

-

1.905

1.087

-

-

1.087

10 - Ontwikkeling Buitenruimte

Afvalverwijdering

DSB

5.548

2.025

-

3.523

4.656

-

-

4.656

892

2.025

-

-1.133

Begraafplaatsen

DSB

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Boulevard Scheveningen

DSB

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Buitenruimte

DSB

8.909

89

-

8.820

13.080

-

-

13.080

-4.171

89

-

-4.260

Concernbrede Informatiesystemen (CIS)

DSB

-

-

-

-

132

-

-

132

-132

-

-

-132

Kern BijzonderFASE 1 (REIS)

DSB

-

-

-

-

1.000

-

-

1.000

-1.000

-

-

-1.000

Kijkduin (voorheen grex)

DSO

204

-

-

204

-

-

-

-

204

-

-

204

Kust gezond

DSB

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Maasstraat (voorheen grex)

DSO

-

-

-

-

625

-

-

625

-625

-

-

-625

Meerjarenprogramma kunstwerken

DSB

903

-

-

903

2.500

-

-

2.500

-1.597

-

-

-1.597

Morgenstond Midden (voorheen grex)

DSO

906

265

-

641

728

-

-

728

178

265

-

-87

Renovatie Koningstunnel

DSB

436

-

-

436

3.000

-

-

3.000

-2.564

-

-

-2.564

Tophalte HS en stationsplein

DSB

4.085

-

-

4.085

3.785

-

-

3.785

300

-

-

300

Tophalte/HOR Leyweg

DSB

4.758

271

-

4.487

6.950

-

500

6.450

-2.192

271

-500

-1.963

Vervangingsinvesteringen riolering

DSB

18.684

-

18.684

-

-

-

-

-

18.684

-

18.684

-

Warenmarkten

DSB

184

-

-

184

-

-

-

-

184

-

-

184

Westlandse Zoom (voorheen grex)

DSO

245

-

-

245

3.276

-

-

3.276

-3.031

-

-

-3.031

44.862

2.650

18.684

23.528

39.732

-

500

39.232

5.130

2.650

18.184

-15.704

11 - Economie, Internationale stad en Binnenstad

Dienstvaartuig Sceavian

DSB

208

-

-

208

170

-

-

170

38

-

-

38

Zeehavens

DSB

961

-

-

961

961

-

-

961

0

-

-

0

1.169

-

-

1.169

1.131

-

-

1.131

38

-

-

38

12 - Sport

Groene sportvelden en terreinen

CVDH/OCW

15.424

-

-

15.424

17.647

-

-

17.647

-2.223

-

-

-2.223

Sport en spelaccommodaties

OCW

500

-

-

500

780

-

-

780

-280

-

-

-280

15.924

-

-

15.924

18.427

-

-

18.427

-2.503

-

-

-2.503

13 - Verkeer en Milieu

Allard Pierson Parkeeroplossing maaiveld

DSB

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Busplatform Den Haag Centraal

DSB

4.916

4.916

-

-

9.139

9.139

-

-

-4.223

-4.223

-

-

DHNC Fietsenkelder (voorheen grex)

DSO

17.290

-

-

17.290

31.739

14.850

-

16.889

-14.449

-14.850

-

401

Haags Startstation Erasmuslijn

DSB

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hubertustunnel

DSB

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Meerjarenplan Fiets

DSB

4.913

3.576

-

1.337

9.424

6.279

-

3.145

-4.512

-2.703

-

-1.809

Morgenstond Midden (voorheen grex)

DSO

76

-

-

76

125

-

-

125

-49

-

-

-49

Netwerk Randstadrail

DSB

11.485

7.404

-

4.081

24.522

15.939

-

8.583

-13.037

-8.535

-

-4.502

Parkeergarages

DSB

339

-

-

339

-

-

-

-

339

-

-

339

Parkeren op straat

DSB

559

-

-

559

-

-

-

-

559

-

-

559

Trekvliettrace (Rotterdamsebaan)

DSB

83.315

83.315

-

-

88.000

88.000

-

-

-4.685

-4.685

-

-

Uitbreiding fietsenstalling Spuikwartier

CVDH

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Verkeersplan

DSB

814

-

-

814

1.146

-

-

1.146

-332

-

-

-332

Zwolsestraat, ongelijkvloerse kruising

DSB

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

123.705

99.211

-

24.494

164.096

134.207

-

29.889

-40.391

-34.996

-

-5.395

14 - Wonen en Duurzaamheid

Huisvesting statushouders

CVDH

4.565

-

-

4.565

3.768

-

-

3.768

797

-

-

797

Milieueducatie (exclusief stadsboerderij)

CVDH

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.565

-

-

4.565

3.768

-

-

3.768

797

-

-

797

15 - Stadsontwikkeling

Brug over de Pijp/kade 3e haven

DSO

58

-

-

58

700

-

-

700

-643

-

-

-643

Concernbrede Informatiesystemen (CIS)

DSO

-

-

-

-

85

-

-

85

-85

-

-

-85

Erfpacht

DSO

30.241

-

-

30.241

-

-

-

-

30.241

-

-

30.241

Herziening Spuikwartier (voorheen grex)

DSO

1.080

-

-

1.080

2.930

-

-

2.930

-1.851

-

-

-1.851

Klusobjecten

DSO

2.221

-

-

2.221

1.570

-

-

1.570

651

-

-

651

ABC constructie perceel grond tbv verbonden partij OCWV

DSO

6.380

-

-

6.380

-

-

-

-

6.380

-

-

6.380

Morgenstond Midden (voorheen grex)

DSO

1.814

-

-

1.814

7.274

-

-

7.274

-5.460

-

-

-5.460

OR voorheen grondexploitaties

DSO

-

-

-

-

1.297

-

-

1.297

-1.297

-

-

-1.297

41.792

-

-

41.792

13.856

-

-

13.856

27.936

-

-

27.936

16 - Financiƫn

Nieuw belastingsysteem

DPZ

790

-

-

790

833

-

-

833

-43

-

-

-43

790

-

-

790

833

-

-

833

-43

-

-

-43

18 - Interne dienstverlening

Aanschaf hardware/software

IDC

-

-

-

-

5.050

-

-

5.050

-5.050

-

-

-5.050

Diverse investeringen installaties

IDC

-

-

-

-

3.679

-

-

3.679

-3.679

-

-

-3.679

Investeringen CO2 neutraal

IDC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vervanging binnenzonwering

IDC

-

-

-

-

380

-

-

380

-380

-

-

-380

Vervanging/revisies installaties

IDC

-

-

-

-

182

-

-

182

-182

-

-

-182

Vloerafwerking stadhuis en garage

IDC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.291

-

-

9.291

-9.291

-

-

-9.291

19 - Stadsdelen en Wijkaanpak

Speelvoorzieningen

DPZ

99

-

-

99

201

-

-

201

-102

-

-

-102

Wijkpark Cromvliet

DPZ

174

-

-

174

150

-

-

150

24

-

-

24

273

-

-

273

351

-

-

351

-78

-

-

-78

20 - Overhead

8e SDK Leidschenveen

IDC

-

-

-

-

337

-

-

337

-337

-

-

-337

Beheer bedrijfspanden (strategische aankopen DSO)

CVDH

22.640

-

-

22.640

22.640

-

-

22.640

-

-

-

-

CIS Basisinfra 2014

IDC

1.778

-

-

1.778

1.750

-

-

1.750

28

-

-

28

Concernbrede Informatiesystemen (CIS)

BSD

1.326

-

-

1.326

-

-

-

-

1.326

-

-

1.326

Extra krediet Leyweg

IDC

278

-

-

278

266

-

-

266

12

-

-

12

Aanschaf hardware/software

IDC

3.936

-

-

3.936

-

-

-

3.936

-

-

3.936

Diverse investeringen installaties

IDC

4.001

-

-

4.001

-

-

-

4.001

-

-

4.001

Investeringen CO2 neutraal

IDC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vervanging binnenzonwering

IDC

98

-

-

98

-

-

-

98

-

-

98

Vervanging/revisies installaties

IDC

262

-

-

262

-

-

-

262

-

-

262

Vloerafwerking stadhuis en garage

IDC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Leer Management Systeem (LMS)

OCW

387

-

-

387

-

-

-

-

387

-

-

387

Leyweg (afbouw IDC)

IDC

649

-

-

649

1.078

-

-

1.078

-429

-

-

-429

35.356

-

-

35.356

26.071

-

-

26.071

9.285

-

-

9.285

Totaal

331.698

101.861

18.684

211.153

360.925

134.207

500

226.218

-29.227

-32.346

18.184

-15.065