Aanvullende informatie

Informatie niet correct?
De gemeente Den Haag is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Wij doen er alles aan om de inhoud zo toegankelijk, correct en compleet mogelijk te laten zijn.

Komt u op de website toch iets tegen dat niet correct is? Dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.
U kunt hiervoor e-mail sturen naar regievoering@denhaag.nl.
Wilt u zo vriendelijk zijn om de link naar de pagina met de incorrecte informatie mee te sturen.
In de loop van de tijd verzamelen wij incorrecties en zullen deze t.z.t. aanpassen.

Vertrouwelijk
Alle informatie die u ons geeft, wordt vertrouwelijk behandeld.

Auteursrechten
Het auteursrecht en het databankenrecht op deze website liggen bij de gemeente Den Haag. De gemeente Den Haag geeft iedereen een niet-exclusief gebruiksrecht op de inhoud ervan. Dit betekent dat u de inhoud van de website gratis kunt kopiëren en opnieuw (ook commercieel) kunt publiceren. U moet zich hierbij wél houden aan de volgende voorwaarden:

bij hergebruik verwijst u naar financien.denhaag.nl
bij hergebruik vermeldt u altijd de datum van kopiëren en hergebruik

Op de website staat ook inhoud van/of gemaakt door derden, zoals beeldmateriaal. Deze zaken mag u niet hergebruiken zonder toestemming van die derden.

Reeds Verwerkte incorrecties: (25-04-2018)
https://denhaag.jaarverslag-2017.nl/p12144/economie-internationale-stad-en-binnenstad#effectindicaror zin aangevuld met "waarderingscijfer over 2016 met terugwerkende kracht 6,8."

https://denhaag.jaarverslag-2017.nl/p11811/speciificatie-overlopende-activa-en-passiva Schrijffout extra i is gewijzigd.

https://denhaag.jaarverslag-2017.nl/p11794/financieel-resultaat-en-positie is gewijzigd naar financieel resultaat.

https://denhaag.jaarverslag-2017.nl/p11771/samenstelling-college Onderwijs en zorg en welzijn zijn nu correct als link weergegeven bij de wethouders.

https://denhaag.jaarverslag-2017.nl/p11846/personeelsbeleid Tabel is aangepast voor 2015 realisatie van 4,6% naar 5,4% verzuimpercentage

Incorrecties die niet worden aangepast:
https://denhaag.jaarverslag-2017.nl/p12681/producten
In de bijlagen/producten zit een optelling van de producten per programma, deze kan afwijken van de grafieken die boven de programma's staan, dat komt doordat we hebben gewerkt met doortellende afrondingen. Daarom passen wij de bijlage niet verder aan.

https://denhaag.jaarverslag-2017.nl/p11819/grip-op-grote-projecten
Een aantal tabellen en overzichten is wazig of niet leesbaar, dat komt door de opmaak van deze specifieke onderdelen. Aangezien deze rapportage ook onder "RIS299508 bijlage 9" is te bekijken via https://denhaag.raadsinformatie.nl/ wordt het niet aangepast in deze digitale versie.

De gebruikte software voor deze website
https://www.lias-software.nl/product/webpublicatie