Samenstelling college

Pauline Krikke, Burgemeester

Portefeuille: Openbare orde en veiligheid, Algemene bestuurlijijke aangelegenheden en Representatie
Coördinerend portefeuillehouder van de programma’s:
2 College en Bestuur
4 Openbare orde en veiligheid

Saskia Bruines

Portefeuille: Kenniseconomie, Internationaal, Jeugd en Onderwijijs
Coördinerend portefeuillehouder van de programma’s:
6 Onderwijs
9 Jeugd
11 Economie, Internationale stad en Binnenstad

Stadsdeelwethouder Haagse Hout en Loosduinen

Rabin Baldewsingh

Portefeuille: Sociale zaken, Werkgelegenheid, Wijijkaanpak en Sport
Coördinerend portefeuillehouder van de programma’s:
3 Dienstverlening
7 Werk, Inkomen en Armoedebeleid
12 Sport
18 Interne dienstverlening
19 Stadsdelen en Wijkaanpak
20 Overhead

Stadsdeelwethouder Escamp en Laak

Joris Wijsmuller

Portefeuille: Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur
Coördinerend portefeuillehouder van de programma’s:
5 Cultuur en Bibliotheek
14 Wonen en Duurzaamheid
15 Stadsontwikkeling

Stadsdeelwethouder Segbroek

Boudewijn Revis

Portefeuille: Binnenstad, Stadsontwikkeling Kerngebieden en Buitenruimte
Coördinerend portefeuillehouder van de programma’s:
10 Ontwikkeling Buitenruimte
15 Stadsontwikkeling

Stadsdeelwethouder Centrum

Karsten Klein

Portefeuille: Stedelijke economie, Zorg en Havens
Coördinerend portefeuillehouder van de programma’s:
8 Zorg en Welzijijn
11 Economie, Internationale stad en Binnenstad

Stadsdeelwethouder Scheveningen

Tom de Bruijn

Portefeuille: Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu
Coördinerend portefeuillehouder van de programma’s:
13 Verkeer en Milieu
16 Financiën
17 Overige beleidsvoornemens

Stadsdeelwethouder Leidschenveen-Ypenburg