Buitenlandse dienstreizen ambtenaren

Alle buitenlandse dienstreizen die bij het IDC zijn geboekt, worden sinds 2011 op een uniforme wijze geregistreerd. In de onderstaande tabel treft u het overzicht van de buitenlandse dienstreizen die door ambtenaren van de gemeente Den Haag zijn gemaakt in 2017. In juli 2014 is door het college besloten dat dienstreizen naar Brussel zónder overnachting niet als buitenland worden aangemerkt. Deze dienstreizen zijn uit het jaaroverzicht verwijderd.

In 2017 is er door ambtenaren 239 keer een buitenlandse dienstreis gemaakt waarvan 125 unieke dienstreizen. Van de 239 buitenlandse dienstreizen zijn er 58 unieke bestemmingen aangedaan. Er reisden 154 ambtenaren een of meerdere keren naar het buitenland. Afgezet tegen het totale personeelsbestand van de gemeente Den Haag is dit bijna 3%. In 2017 is er sprake van een toename van het aantal gemaakte dienstreizen. In vergelijking met 2016 zijn er in 2017 circa 21% meer dienstreizen gemaakt. De gemiddelde kosten van een dienstreis zijn € 94,14 per persoon lager dan in 2016 (van € 1.332,31 naar € 1.238,17 per persoon).

Categorie
Ambtenaren Buitenland

Aantal keer dat een dienstreis is gemaakt* (boekingen p/p)

Aantal unieke dienstreizen**

Aantal unieke bestemmingen***

Totale kosten
Dienstreizen

2017

239

125

58

295.923,37

2016

198

105

58

€ 263.797,27

2015

165

83

40

€ 187.563,10

2014

260

118

62

€ 211.690,65

2013

194

100

60

€ 164.366,19

2012

194

98

54

€ 151.643,00

* een ambtenaar kan meerdere reizen hebben gemaakt
** per dienstreis kunnen een of meerdere ambtenaren reizen
*** een bestemming kan meerdere keren worden aangedaan

Overige kosten
In verband met de verscherping en uniformering van de registratie van buitenlandse dienstreizen, maakt de gemeente inzichtelijk welke kosten er gemoeid waren met het annuleren van dienstreizen. In totaal zijn er in 2017 drie buitenlandse dienstreizen geannuleerd. De daaraan verbonden kosten bedroegen € 1.682,35.