Reserves

ACTUELE BEGROTING 2017

AFWIJKING

Progr.nr.

Omschrijving reserve

Reserve
nummer

Soort reserve

Max. hoogte

Eind-
jaar

Product.nr.

Saldo per
31-12-2016

Resultaats-
bestemming 2016

Saldo per
01-01-2017

Dotaties

Ont-
trekkingen

Vrijval

Balansmutaties

Saldo per
31-12-2017

Dotaties

Ont-
trekkingen

Vrijval

Saldo per
31-12-2017

Dotaties

Ont-
trekkingen

Vrijval

20

Reserve compensatie BSD

3010

Compensatie

500

onbeperkt

010.0.01

500

500

500

-

-

500

-

-

-

-

11

Reserve Wervingsfonds

3029

Project

3.500

onbeperkt

310.4.02

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

Reserve Financiering

3450

Egalisatie

5.500

onbeperkt

914.0.01

5.500

5.500

5.500

5.500

-

-

-

16

Reserve Voorfinancieringsrente Sportcampus Zuiderpark

3479

Overig

4.500

2017

914.0.01

831

831

831

-

831

-

-

-

-

16

Reserve Activafinanciering

3473

Activa

117.000

onbeperkt

914.0.02

101.045

101.045

101.694

12.026

190.713

101.694

12.026

190.713

-

-

-

16

Algemene reserve gdh

3000

Algemeen

onbeperkt

onbeperkt

922.5.01

75.029

21.000

96.029

17.700

20.000

23.400

70.329

17.700

20.000

23.400

70.329

-

-

-

17

Reserve Grote Projecten

3456

Project

onbeperkt

2025

922.3.16

68.036

68.036

17.710

48.238

180

37.328

17.710

49.889

180

35.677

-

-1.651

-

17

Reserve Co-financiering

3461

Project

onbeperkt

2022

922.3.16

4.747

4.747

3.000

2.299

5.448

3.000

2.490

5.257

-

-191

-

17

Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2014-2017

3482

Overig

80.000

2017

922.3.16

30.047

30.047

20.260

50.307

-

20.260

50.307

-

-

-

-

17

Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2015-2018

3484

Overig

215.000

2018

922.3.16

119.110

5.000

124.110

73.882

140.656

57.336

73.882

140.656

57.336

-

-

-

17

Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2016-2019

3486

Overig

20.000

2019

922.3.16

-

-

1.643

1.643

-

1.643

1.643

-

-

-

-

17

Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2017-2020

3488

Overig

80.000

2020

922.3.16

78.467

78.467

14.854

37.046

56.275

14.854

37.046

56.275

-

-

-

17

Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2018-2021

3491

Overig

45.000

2021

922.3.16

-

-

45.258

200

45.058

45.258

200

45.058

-

-

-

17

Reserve Herstructurering reserves

3485

Overig

24.000

onbeperkt

922.3.16

24.000

1.885

25.885

-2.920

8.260

14.705

-2.920

8.260

14.705

-

-

-

17

Reserve Internationaal & Werving

3487

Project

10.000

onbeperkt

922.3.16

3.005

3.005

3.000

1.815

4.190

3.000

3.392

2.613

-

-1.577

-

17

Reserve Statushouders

3489

Project

9.400

2018

922.3.16

7.925

7.925

4.750

6.812

5.863

4.750

9.485

3.190

-

-2.673

-

17

Reserve Uitlichting vastgoed grondexploitaties

3490

Overig

20.000

2019

922.3.16

17.469

17.469

1.125

16.344

3.293

14.176

-

-2.168

-

16

Reserve Centrale Bedrijfsvoeringsreserve

6600

Bedr.voering

10.000

onbeperkt

922.5.03

6.000

6.000

11.320

8.890

8.430

11.320

8.890

8.430

-

-

-

16

Programmareserve College en Bestuur

6602

Programma

1.000

2018

922.5.02

-1

2

1

1

1

-

-

-

16

Programmareserve Dienstverlening

6603

Programma

2.000

2018

922.5.02

800

1.200

2.000

1.400

600

1.400

600

-

-

-

16

Programmareserve Openbare orde en Veiligheid

6604

Programma

1.500

2018

922.5.02

296

907

1.203

1.203

-

1.203

-

-

-

-

16

Programmareserve Cultuur en Bibliotheek

6605

Programma

3.000

2018

922.5.02

-

256

256

256

256

-

-

-

16

Programmareserve Onderwijs

6606

Programma

4.000

2018

922.5.02

1.052

2.948

4.000

500

1.000

2.500

500

1.000

2.500

-

-

-

16

Programmareserve Werk, Inkomen en Armoedebeleid

6607

Programma

5.000

2018

922.5.02

1.307

853

2.160

46

365

1.841

46

365

1.841

-

-

-

16

Programmareserve Zorg en Welzijn

6608

Programma

10.000

2018

922.5.02

5.000

5.000

10.000

5.850

4.150

5.850

4.150

-

-

-

16

Programmareserve Jeugd

6609

Programma

4.000

2018

922.5.02

966

3.034

4.000

2.350

1.650

2.350

1.650

-

-

-

16

Programmareserve Ontwikkeling Buitenruimte

6610

Programma

7.000

2018

922.5.02

506

658

1.164

1.164

1.164

-

-

-

16

Programmareserve Economie, Internationale stad en Binnenstad

6611

Programma

2.500

2018

922.5.02

106

2.394

2.500

2.500

-

2.500

-

-

-

-

16

Programmareserve Sport

6612

Programma

2.000

2018

922.5.02

133

1.604

1.737

1.737

-

1.737

-

-

-

-

16

Programmareserve Verkeer en Milieu

6613

Programma

3.000

2018

922.5.02

1.174

1.826

3.000

2.865

135

2.865

135

-

-

-

16

Programmareserve Wonen en Duurzaamheid

6614

Programma

1.000

2018

922.5.02

-

12

12

12

12

-

-

-

16

Programmareserve Stadsontwikkeling

6615

Programma

5.000

2018

922.5.02

8

963

971

971

-

971

-

-

-

-

16

Programmareserve Stadsdelen en Wijkaanpak

6619

Programma

2.000

2018

922.5.02

-

836

836

636

200

636

200

-

-

-

16

BR Onderhoud Sportaccomodaties

6621

Expl.res

5.500

onbeperkt

922.5.04

-

-

5.500

5.500

5.500

5.500

-

-

-

16

BR Onderhoud Vastgoed

6622

Expl.res

4.500

onbeperkt

922.5.04

-

-

4.579

4.579

3.790

3.790

789

-

-

08

Reserve Exploitatie rendabele panden CVDH

6500

Egalisatie

6.000

onbeperkt

670.0.09

-

-

-

-

-

-

-

-

20

Reserve compensatie CVDH

3010

Compensatie

250

onbeperkt

960.2.06

250

250

250

-

-

-

250

-

-

-

-

03

Reserve verkiezingen

3573

Egalisatie

2.000

onbeperkt

003.0.01

1.465

535

2.000

200

1.800

-

200

1.800

-

-

-

03

Reserve compensatie DPZ

3010

Compensatie

1.000

onbeperkt

003.0.01

270

472

742

742

-

742

-

-

-

-

10

Reserve compensatie DSB

3010

Compensatie

1.000

onbeperkt

922.0.01

145

668

813

813

-

813

-

-

-

-

13

Reserve Openbaar Vervoer Hoger Plan

3259

Project

12.500

onbeperkt

210.2.02

-

-

-

-

-

-

13

Reserve Parkeren

3204

Project

onbeperkt

2020

210.2.02
214.0.01
214.1.01

12.101

12.101

2.194

1.399

8.381

4.515

2.194

1.930

8.381

3.984

-

-531

-

13

Reserve Bodem

3274

Project

9.000

2017

723.4.01

1.172

1.172

1.172

-

1.172

-

-

-

-

10

Reserve Werk met Werk

3277

Project

15.000

2019

210.2.01

4.859

4.859

4.000

355

4.700

3.804

4.000

420

4.700

3.739

-

-65

-

11

Reserve Overcommittering D2

3448

Project

10.000

2020

310.5.03

3.531

3.531

3.531

85

3.446

-

-85

-

11

Reserve World Forum Convention Center

7307

Project

25.000

2018

310.5.02

5.930

5.930

4.122

1.808

5.930

-

-

-1.808

-

11

Reserve Stedelijke Ontwikkeling Economie

7310

Project

6.000

onbeperkt

310.5.02 310.5.03

1.165

1.165

2.124

250

3.039

2.124

250

3.039

-

-

-

11

Reserve Fonds Economische Structuurversterking

7311

Project

20.000

2018

310.5.04

12.454

12.454

3.960

8.494

5.000

7.454

-

-1.040

-

11

Reserve Revolverende Investeringsmiddelen

7313

Project

15.000

2023

310.5.02

-

-

4.100

4.100

4.100

4.100

-

-

-

13

Reserve Stedelijke Ontwikkeling Verkeer

6395

Project

8.000

onbeperkt

210.9.01

7.536

7.536

671

4.161

2.704

2.302

4.161

1.073

-

-1.631

-

14

Reserve Stedelijke Ontwikkeling Wonen en Duurzaamheid

7305

Project

14.000

onbeperkt

820.0.01 723.9.01 822.1.01 822.5.01
821.0.02

11.443

11.443

2.674

3.461

1.536

9.120

2.694

4.334

1.536

8.267

-20

-873

-

14

Reserve Stadsvernieuwing

7309

Project

40.000

onbeperkt

821.0.02

3.533

3.533

1.123

2.410

939

2.594

-

184

-

14

Reserve Revolverende Investeringsmiddelen

7314

Project

15.000

2023

723.9.01

-

-

6.000

6.000

6.000

250

5.750

-

-250

-

15

Reserve compensatie DSO

3010

Compensatie

1.000

onbeperkt

821.0.01

1.000

1.000

1.000

-

1.000

-

-

-

-

15

Reserve Volkshuisvestingsfonds DHZW

3352

Project

10.000

onbeperkt

821.0.01

2.778

2.778

29

75

2.732

30

244

2.564

-1

-169

-

15

Reserve The Hague World Form

6328

Project

13.600

2018

821.0.01

7.118

7.118

210

6.908

2.413

4.705

-

-2.203

-

15

Reserve Universiteit Leiden

6390

Project

17.000

2017

821.0.01

885

885

885

-

885

-

-

-

-

15

Reserve grondbedrijf

3020

RGB

onbeperkt

onbeperkt

830.0.01

57.122

4.329

61.451

17.817

6.190

8.700

64.378

17.817

6.190

8.700

64.378

-

-

-

15

Reserve anticiperende werkzaamheden MPG

3428

Project

10.000

onbeperkt

830.0.01

8.300

8.300

3.000

5.300

1

3.000

5.299

-

-1

-

15

Reserve Stedelijke Ontwikkeling Stadsontwikkeling

6397

Project

40.000

onbeperkt

821.0.01
830.0.01

10.088

10.088

15.954

3.321

1.543

21.178

15.954

6.645

1.543

17.854

-

-3.324

-

15

Reserve Strategisch Vastgoed Stadsontwikkeling

7312

Project

61.000

onbeperkt

310.4.04

5.568

5.568

1.882

1.849

1.837

2.574

1.849

1.145

-

-692

-

16

Reserve compensatie GAD

3010

Compensatie

250

onbeperkt

960.1.07

214

13

227

-227

-

-

-

227

-

-

-

-227

20

Reserve compensatie GAD

3010

Compensatie

250

onbeperkt

018.0.01

-

-

-

227

227

-

-

-

-

-

-

-

227

07

Reserve compensatie HGR

3010

Compensatie

500

onbeperkt

-

412

22

434

-

-

434

-

434

-

-

-

-

18

Reserve Basiswerkplekken

3318

Egalisatie

5.000

onbeperkt

-

1.082

1.082

1.082

1.082

-

-

-

18

Reserve Leyweg per

3325

Project

7.100

2019

960.2.01

-

-

-

-

-

-

-

18

Reserve compensatie IDC

3010

Compensatie

500

onbeperkt

960.2.02

500

500

-500

-

500

-

-

-

-500

20

Reserve compensatie IDC

3010

Compensatie

500

onbeperkt

019.0.01

-

-

500

500

-

-

-

-

500

06

Reserve Exploitatie rendabele panden

3106

Egalisatie

6.000

onbeperkt

-

-

-

-

-

-

-

-

06

Reserve Duurzame Huisvesting Onderwijs

6271

Project

9.000

2021

480.6.01

6.539

6.539

3.200

746

8.993

3.200

1.000

8.739

-

-254

-

06

Reserve Multifunctioneel gebruik schoolgebouwen

6276

Project

12.000

2018

480.6.01

8.970

8.970

8.970

2.000

6.970

-

-2.000

-

08

Reserve Financiering ambulancedienst

6257

Egalisatie

onbeperkt

afh van inv

711.0.01

-

-

-

-

-

-

-

08

Reserve compensatie OCW

3010

Compensatie

1.000

onbeperkt

-

913

87

1.000

1.000

-

1.000

-

-

-

-

08

Reserve Decentralisatie WMO

6278

Project

5.000

onbeperkt

662.0.05 662.3.04

-

-

-

2.200

5.000

2.800

-

-

2.200

-

08

Reserve Zorg Innovatiefonds

6279

Project

5.000

2023

670.0.03

-

-

5.000

5.000

5.000

5.000

-

-

-

08

Egalisatiereserve Individuele voorzieningen WMO

6278

Project

5.000

onbeperkt

662.0.05

-

2.200

-2.200

2.200

12

Reserve olympsch fonds

6255

Project

4.000

2018

530.2.01

3.540

3.540

1.600

944

4.196

1.600

990

4.150

-

-46

-

07

Reserve compensatie SZW

3010

Compensatie

1.000

onbeperkt

610.0.01

386

614

1.000

1.000

-

1.000

-

-

-

-

07

Reserve afbouw ID-banen

3672

Project

27.000

2020

623.2.04

17.797

17.797

17.797

10.041

7.756

-

-10.041

-

07

Reserve Jeugdwerkeloosheid Haaglanden

3676

Project

8.100

2017

623.2.04

5.118

5.118

2.452

2.666

-

5.118

-

-

-2.666

2.666

08

Egalisatiereserve Individuele voorzieningen WMO

3678

Project

5.000

onbeperkt

662.0.01

5.000

5.000

-5.000

-

5.000

-

-

-

TOTAAL

762.241

57.118

819.360

386.968

393.886

69.839

-

742.602

386.200

429.641

67.173

708.746

768

-31.355

1.939