Inleiding

De gemeente is in het bezit van een omvangrijke en gevarieerde vastgoedportefeuille. Het gemeentelijk vastgoed wordt gebruikt voor de gemeentelijke bedrijfsvoering, maatschappelijke doelstellingen en stedelijke (her)ontwikkeling. Daarnaast beschikt de gemeente ook nog over diverse objecten (vaak met een historische waarde) waar niet of nauwelijks een maatschappelijke of commerciële functie aan toe te kennen is, zoals kerktorens en molens. Het ontwikkelen, realiseren, efficiënt onderhouden en beheren van vastgoed vereist specialistische kennis en een goed inzicht in de totale vastgoedportefeuille. Het eigendom, de registratie, de ontwikkeling, het onderhoud en de verhuur van het gemeentelijke vastgoed zijn daarom gebundeld binnen de gemeentelijke organisatie.