Kostenverdeelstaat

Progr

Product

Omschrijving

1.1

2.1

3.1

3.2

3.3

3.4.1

3.5.1

3.8.1

3.8.2

3.8.3

4.1.1

4.2

4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.3.4

4.3.5

4.3.6

4.3.7

4.3.8

4.3.9

4.4.1

4.4.2

4.4.3

4.4.4

4.4.5

4.4.6

4.4.7

4.4.8

4.4.9

5.1

6.1

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.5

Taakveld

Totaal lasten 2017 (incl. dotaties)

Totaal lasten

Totaal dotaties

loonbetaling en sociale premies

Belastingen

Grond

Duurzame goederen

Pachten

Sociale uitkeringen in natura

Ingeleend personeel

Overige goederen en diensten

Interne verrekeningen lasten

Interne verrekening dekking

Sociale uitkeringen in geld

Subsidies

Inkomensoverdrachte - Rijk

Inkomensoverdrachten -gemeenten

Inkomstenoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen

Inkomensoverdrachten - provincies

Inkomensoverdrachten - waterschappen

Inkomensoverdrachten - overige overheden

Inkomensoverdrachten - Europese Unie

Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen

Inkomensoverdrachten - onverdeeld

Kapitaaloverdrachten - Rijk

Kapitaaloverdrachten - gemeenten

Kapitaaloverdrachten - gemeenschappelijke regelingen

Kapitaaloverdrachten - provincies

Kapitaaloverdrachten - waterschappen

Kapitaaloverdrachten - overige overheden

Kapitaaloverdrachten - Europese Unie

Kapitaaloverdrachten - 0verige instellingen en personen

Kapitaaloverdrachten - onverdeeld

Rente

Financiele transacties

Mutatie reserves

Mutatie voorzieningen

Afschrijvingen

Toegerekende reele en bespaarde rente

Overige verrekeningen

overige verrekeningen (verrekening met balans)

20

0.4

010.0.03

Bestuursadvisering en ondersteuning

5.047

5.047

0

5.353

220

261

103

-993

103

Subtotaal programma 20

47.510

47.510

0

32.716

0

0

192

0

0

5.993

10.167

20.758

-21.916

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.331

95

-1.826

0

Totaal Bestuursdienst

123.404

123.404

0

41.230

0

0

193

0

622

9.267

22.928

25.433

-25.417

0

0

0

0

41.251

0

0

423

0

4.782

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

2.562

1.355

97

-1.327

0

Centrale Treasury

16

0.5

330.0.01

Nutsbedrijven

597

597

0

597

16

7.1

714.0.02

Geldlening Jacobusstichting

313

313

0

313

16

8.2

830.2.01

Geldlening GrondexploitatieMij Vroondaal CV

4.406

4.406

0

4.406

16

0.5

911.0.01

Geldleningen en uitzetting korter dan 1 jaar

154

154

0

171

-17

16

0.5

913.0.01

Beleggingen

1.439

1.439

0

173

1.266

16

0.5

914.0.01

Geldleningen en uitzetting langer of gelijk aan 1 jaar

11.480

11.480

0

792

26.286

-15.598

16

0.5

914.0.02

Activafinanciering

98.007

-3.687

101.694

101.694

-3.687

16

0.8

922.5.01

Lasten en baten Algemene Reserve

17.700

0

17.700

17.700

16

0.8

922.5.02

Lasten en baten programmareserves

46

0

46

46

16

0.8

922.5.03

Lasten en baten centrale bedrijfsvoeringsreserve

11.320

0

11.320

11.320

16

0.8

922.5.04

Lasten en Baten Gemeentebrede reserve Exploitatieresultaten

10.079

0

10.079

10.079

16

0.8

922.6.01

Kapitaallasten m.b.t. voorgenomen investeringen

0

0

0

Subtotaal programma 16

155.541

14.702

140.839

0

0

0

0

0

0

0

965

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26.457

0

140.839

0

0

-12.720

0

0

17

0.8

922.3.15

Post onvoorzien

0

0

0

17

0.8

922.3.16

Trend en overig onverdeeld

181.454

17

181.437

17

181.437

Subtotaal programma 17

181.454

17

181.437

0

0

0

0

0

0

0

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

181.437

0

0

0

0

0

Totaal Centrale Treasury

336.995

14.719

322.276

0

0

0

0

0

0

0

982

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26.457

0

322.276

0

0

-12.720

0

0

Centrale Vastgoedorganisatie Den Haag

3

6.5

623.6.01

Huisvesting wijkgerichte werkgelegenheidsprojecten (CVDH)

0

0

0

9

-9

Subtotaal programma 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

0

-9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

5.3

511.3.02

Kunstzinnige vorming (CVDH)

0

0

0

5

5.3

540.1.02

Beeldende kunst (CVDH)

326

326

0

2

1

1

318

4

5

5.3

540.2.02

Accommodaties voor kunstbeoefening (CVDH)

11.895

11.895

0

273

280

15

24

4.432

-1

-228

223

5.578

1.245

54

5

5.4

541.1.02

Musea (CVDH)

2.384

2.384

0

89

91

6

362

-29

1.591

274

Subtotaal programma 5

14.605

14.605

0

364

372

0

0

15

0

31

5.112

3

-257

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

223

0

0

0

0

0

7.169

1.519

0

54

6

4.2

421.0.02

Openbaar basisonderwijs (CVDH)

12.921

12.921

0

28

23

12

43

20

-30

8.581

4.244

6

4.2

431.0.02

Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs (CVDH)

2.967

2.967

0

19

5

5

2

820

2

-6

1.300

820

6

4.2

441.0.02

Openbaar voortgezet onderwijs (CVDH)

8.735

8.735

0

23

15

10

1.704

-22

4.464

2.541

6

4.3

480.6.02

Act/ projecten stedelijk onderwijsbeleid (CVDH)

-1.017

-1.017

0

39

56

7

16

469

2

-2.062

341

115

6

6.1

650.0.03

Kinderopvang (CVDH)

2.762

2.762

0

241

111

12

864

966

568

Subtotaal programma 6

26.368

26.368

0

350

210

0

0

12

0

52

3.900

24

-2.120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.652

8.288

0

0

7

6.4

611.1.02

Sociale werkvoorziening (CVDH)

-215

-215

0

7

34

4

3

185

10

-1.110

480

172

7

6.4

611.3.02

Werkgelegenheidsprojecten (CVDH)

0

0

0

11

-11

7

6.5

623.2.05

Reintegratie- en participatievoorzieningen (CVDH)

0

0

0

1

44

-45

Subtotaal programma 7

-215

-215

0

8

34

0

0

4

0

3

240

10

-1.166

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

480

172

0

0

8

6.81

663.0.06

Zorgaccommodaties

1.261

1.261

0

69

43

1

3

237

1

561

346

8

6.1

670.0.09

Ruimtebiedende wijkcentra (CVDH)

3.687

3.687

0

267

122

1

27

1.993

1

-180

855

389

212

8

6.1

670.3.03

Mantelzorg (CVDH)

0

0

0

13

-13

8

7.1

711.0.02

Ambulancevervoer (CVDH)

190

190

0

1

5

1

110

-180

146

107

Subtotaal programma 8

5.138

5.138

0

337

170

0

0

2

0

31

2.353

2

-373

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.562

842

0

212

9

6.2

716.1.02

Realisatie en beleid Centra voor Jeugd en Gezin (CVDH)

26

26

0

26

Subtotaal programma 9

26

26

0

0

26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

2.1

210.6.02

Gebruik openbare ruimte (CVDH)

240

240

0

92

49

6

128

1

-88

40

12

10

3.3

310.1.02

Markten (CVDH)

-144

-144

0

7

30

2

9

-1.071

552

327

10

5.7

480.1.04

Stadsboerderij (CVDH)

45

45

0

2

12

1

59

-118

47

42

10

5.7

560.1.02

Openbaar Groen (CVDH)

31

31

0

2

7

1

101

-172

66

26

10

5.7

560.2.03

Recreatieve voorzieningen (CVDH)

75

75

0

25

22

1

23

4

10

7.3

721.0.02

Afvalverwijdering (CVDH)

-56

-56

0

3

69

1

48

-207

30

10

7.5

724.3.02

Algemene begraafplaatsen (CVDH)

-48

-48

0

1

3

1

38

-110

10

9

Subtotaal programma 10

143

143

0

132

192

0

0

0

0

13

383

1

-1.766

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

738

450

0

0

11

3.2

310.4.06

Economisch beleid (CVDH)

1.201

1.201

0

65

51

8

1.166

939

-1.100

49

23

Subtotaal programma 11

1.201

1.201

0

65

51

0

0

0

0

8

1.166

939

-1.100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

23

0

0

12

5.2

530.1.02

Sport- en spelaccommodaties (CVDH)

4.976

4.976

0

28

259

11

583

11

-42

56

2.986

1.084

12

5.2

531.0.02

Groene sportvelden en terreinen (CVDH)

5.163

5.163

0

60

408

9

420

-359

2.640

1.985

Subtotaal programma 12

10.139

10.139

0

88

667

0

0

0

0

20

1.003

11

-401

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56

0

0

0

5.626

3.069

0

0

13

2.1

210.9.02

Verkeersmaatregelen (CVDH)

38

38

0

3

35

13

2.2

212.0.02

Groei aandeel openbaar vervoer (CVDH)

155

155

0

2

1

177

207

-232

13

2.2

214.0.02

Parkeren op straat (CVHD)

12

12

0

7

35

3

70

-103

13

2.2

214.1.02

Parkeergarages (CVHD)

652

652

0

34

11

1

14

241

200

151

13

5.3

480.1.03

Milieueducatie (exclusief stadsboerderij) (CVDH)

-43

-43

0

1

9

-53

Subtotaal programma 13

814

814

0

44

49

0

0

0

0

5

305

207

-388

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

241

200

151

0

0

14

7.4

723.1.03

Duurzaamheid (CVDH)

-1

-1

0

19

-25

5

14

8.3

820.0.05

Woningbouw (CVDH)

5.553

5.553

0

62

39

9

747

653

-1.637

-7

625

196

4.866

14

8.3

822.3.02

Woonwagencentra (CVDH)

361

361

0

24

25

2

196

374

-319

39

20

Subtotaal programma 14

5.913

5.913

0

86

64

0

0

0

0

11

962

1.027

-1.981

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-7

0

0

0

0

39

625

221

0

4.866

15

3.2

310.4.05

Beheer bedrijfspanden (CVDH)

12.132

12.132

0

389

326

64

3.167

5.901

-8.063

-1

1.823

1.732

6.794

15

8.3

821.0.03

Stadsvernieuwing (CVDH)

634

634

0

45

112

6

232

590

-314

-37

15

8.2

830.0.02

Bouwgrondexploitaties (CVDH)

2.007

2.007

0

125

276

15

1.249

1.958

-1.616

15

0.3

830.1.02

Erfpacht (CVDH)

20

20

0

2

1

44

18

-45

Subtotaal programma 15

14.793

14.793

0

561

715

0

0

0

0

85

4.692

8.467

-10.038

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-38

0

0

0

0

0

1.823

1.732

0

6.794

18

0.3

960.2.03

Basiswerkplekken primair proces (CVDH)

0

0

0

0

18

0.3

960.2.04

Plus-producten primair proces (CVDH)

878

878

0

119

67

36

7.567

-7.306

320

75

Subtotaal programma 18

878

878

0

119

67

0

0

0

0

36

7.567

0

-7.306

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

320

75

0

0

19

6.1

670.0.16

Buurthuis van de toekomst (CVDH)

840

840

0

74

34

3

637

-86

-107

217

68

Subtotaal programma 19

840

840

0

74

34

0

0

0

0

3

637

-86

-107

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

217

68

0

0

20

0.4

017.0.01

Overhead directeur CVDH

2.554

2.554

0

1.581

14

172

161

720

-94

20

0.4

960.2.06

Basiswerkplekken Overhead (CVDH)

93

93

0

78

623

6

25

140

184

-12.728

7.653

4.112

Subtotaal programma 20

2.647

2.647

0

1.659

623

0

14

6

0

197

301

904

-12.822

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.653

4.112

0

0

Totaal Centrale Vastgoedorganisatie Den Haag

83.290

83.290

0

3.887

3.274

0

14

39

0

495

28.630

11.509

-39.834

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

178

0

56

0

0

280

42.114

20.722

0

11.926

Dienst Publiekszaken

3

0.2

003.0.01

Burgerzaken

19.711

19.711

0

10.597

194

5.148

2.834

4.495

-3.510

14

319

22

-402

3

0.2

004.0.01

Baten secretarieleges

5.318

5.318

0

-14

5.332

Subtotaal programma 3

25.029

25.029

0

10.597

0

0

194

0

0

5.148

2.834

4.495

-3.524

0

0

5.332

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

0

0

0

0

0

319

22

-402

0

5

5.4

002.1.17

Gemeente archief

3.054

3.054

0

1.878

64

46

511

1.084

-532

3

5

5.6

510.0.02

Openbare bibliotheek

22.329

22.329

0

7.888

1

179

761

3.144

10.090

-615

84

724

72

1

Subtotaal programma 5

25.383

25.383

0

9.766

1

0

243

0

0

807

3.655

11.174

-1.147

0

0

0

0

84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

724

72

4

0

10

6.3

614.0.04

Kwijtschelding afvalstoffenheffing

7.753

7.753

0

7.753

10

6.3

614.0.05

Kwijtschelding rioolrecht

25

25

0

25

10

7.3

725.0.02

Baten afvalstoffenheffing

1.477

1.477

0

1.941

75

211

560

-2.136

527

182

13

104

10

7.2

726.0.02

Baten rioolrechten

355

355

0

205

8

23

59

-66

95

19

1

11

Subtotaal programma 10

9.610

9.610

0

2.146

0

0

0

0

0

83

234

619

-2.202

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.400

0

0

0

0

0

201

14

115

0

14

7.4

723.1.04

Duurzaamheid (DPZ)

635

635

0

-390

1.025

Subtotaal programma 14

635

635

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-390

0

0

0

0

1.025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

3.3

310.2.01

Compensatieregeling startende ondernemers

0

0

0

16

6.3

614.0.03

Kwijtschelding belastingen

490

490

0

335

155

16

0.64

930.0.01

Uitvoering Wet WOZ

276

276

0

79

6

99

18

-3

8

1

68

16

0.62

931.0.01

Baten onroerende zaakbelasting gebruikers

114

114

0

114

16

0.61

932.0.02

Baten onroerende zaakbelasting eigenaren woningen

4.908

4.908

0

3.131

2

217

330

768

-91

204

302

22

23

16

0.62

932.0.03

Baten onroerende zaakbelasting eigenaren niet-woningen

40

40

0

40

16

3.4

936.0.01

Baten toeristenbelasting

115

115

0

68

6

5

20

5

7

4

16

0.64

937.0.01

Baten hondenbelasting

268

268

0

154

6

15

45

25

14

1

8

16

0.64

939.0.01

Baten precariobelasting

94

94

0

54

2

6

16

-1

9

5

3

16

0.64

940.0.02

Overige activiteiten gemeentebelastingen

166

166

0

123

5

20

35

-35

11

1

6

16

8.3

940.0.04

Perceptielasten omgevingsvergunning

20

20

0

154

6

18

45

-241

15

14

1

8

16

0.63

940.0.05

Perceptielasten parkeerbelasting

1.441

1.441

0

1.132

40

192

318

-702

293

104

8

56

16

1.2

940.0.06

Perceptielasten burgemeestersvergunning

43

43

0

50

2

4

15

-36

5

3

16

3.3

940.0.07

Perceptielasten BIZ

7

7

0

28

1

3

8

-42

4

3

2

Subtotaal programma 16

7.982

7.982

0

4.973

0

0

2

0

0

291

692

1.288

-1.151

0

335

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

864

0

0

0

0

0

473

34

181

0

19

1.2

140.1.03

Bestrijding onveiligheid Deco (S)

471

471

0

66

5

82

5

-2

270

45

19

2.1

210.2.06

Onderhoud wegen/straten/pleinen (S)

7.440

7.440

0

831

2

638

75

1.719

4.677

-604

102

19

2.1

210.2.07

Aanleg wegen/straten/pleinen (S)

311

311

0

36

86

3

39

152

-1

-4

19

2.1

210.3.03

Straatreiniging (S)

918

918

0

122

16

10

851

457

-773

235

19

2.1

210.4.04

Verkeersmanagement (S)

1.062

1.062

0

76

115

41

841

-3

-8

19

2.1

210.5.02

Onderhoud bruggen/viaducten/tunnels (S)

72

72

0

9

1

37

26

-1

19

2.1

210.6.03

Gebruik openbare ruimte (S)

-22

-22

0

28

34

9

2

104

65

-261

-3

19

6.1

210.8.02

Wijkaanpak (S)

5.730

5.730

0

789

776

250

1.772

877

-111

44

1.358

-25

19

5.7

221.2.02

Grachten en vaarten (S)

226

226

0

28

2

198

2

-1

-3

19

2.4

240.0.02

Waterkering (S)

150

150

0

20

56

2

73

2

-1

-2

19

5.7

560.1.03

Openbaar groen (S)

17.195

17.195

0

1.910

3

953

29

151

3.079

11.508

-371

-67

19

5.7

560.2.04

Speelvoorzieningen (S)

5.086

5.086

0

622

2.143

55

990

875

-58

537

86

-164

19

5.7

560.2.05

Recreatieve voorzieningen (S)

1.340

1.340

0

137

82

446

15

720

73

-120

1

-14

19

6.1

670.0.13

Buurthuis van de Toekomst (S)

19.359

19.359

0

2.351

1

3

186

237

126

-78

16.776

-243

19

6.1

670.0.14

Leefbaarheid en bewonersparticipatie (S)

10.108

10.108

0

1.138

485

153

2.232

562

-349

5

5.669

1

212

19

6.1

670.0.15

Vrijwilligerswerk (S)

57

57

0

7

1

50

-1

19

6.1

670.1.04

Preventief Jeugdbeleid (S)

6.677

6.677

0

807

1

64

38

59

-27

5.819

-84

19

7.4

723.7.03

Wijkleefbaarheid (S)

537

537

0

71

149

9

221

116

-22

-7

19

7.4

723.8.02

Graffitibestrijding (S)

651

651

0

344

42

6

182

26

-16

75

-8

19

7.4

723.9.02

Bewonersinitiatieven duurzaamheid

646

646

0

17

1

253

1

-1

65

164

85

61

19

0.64

939.0.04

Baten precariobelasting (S)

4

4

0

4

Subtotaal programma 19

78.018

78.018

0

9.409

122

0

5.803

29

0

1.106

12.868

20.450

-2.799

0

49

0

65

30.181

85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

537

86

21

0

20

0.4

014.0.01

Overhead directeur DPZ

39.386

39.386

0

16.409

8

705

3.217

18.380

-979

1.727

113

-194

Subtotaal programma 20

39.386

39.386

0

16.409

0

0

8

0

0

705

3.217

18.380

-979

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.727

113

-194

0

Totaal Dienst Publiekszaken

186.043

186.043

0

53.300

123

0

6.250

29

0

8.140

23.500

56.406

-12.192

0

384

5.332

65

31.290

85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.284

0

0

0

0

0

3.981

341

-275

0

Dienst Stadsbeheer

5

5.4

541.4.01

Archeologie

1.089

1.089

0

741

13

25

1

26

155

140

-6

28

5

-39

Subtotaal programma 5

1.089

1.089

0

741

13

0

25

1

0

26

155

140

-6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

5

-39

0

10

1.2

140.2.01

Dierenbescherming

714

714

0

24

3

17

1

662

7

10

2.1

210.1.01

Gladheidbestrijding

1.977

1.977

0

45

1.917

15

10

2.1

210.2.01

Onderhoud wegen/straten/pleinen

19.658

15.658

4.000

3.929

1

5.998

522

2.713

1.843

-57

9

4.000

250

450

10

2.1

210.2.04

Herinrichting buitenruimte

5.280

5.280

0

1.022

3

58

323

196

2.819

-1

141

926

150

-357

10

2.1

210.3.01

Straatreiniging

26.620

26.620

0

8.873

1

436

272

5.334

3.072

-2.414

11.309

25

16

-304

10

2.1

210.4.01

Openbare verlichting

8.877

8.877

0

731

1.524

49

5.963

54

29

4

523

10

2.1

210.5.01

Onderhoud bruggen/ viaducten/ tunnels

6.925

6.925

0

870

11

1.070

245

2.566

117

-1

336

470

1.084

178

-21

10

2.1

210.6.01

Gebruik openbare ruimte

2.031

2.031

0

1.085

4

87

388

412

-2

13

44

10

1.2

210.7.02

Regionaal fietsendepot (DSB)

720

720

0

2

28

627

63

10

2.4

221.1.01

Binnenhavens

69

69

0

45

4

14

6

10

2.4

221.2.01

Grachten en vaarten

9.618

9.618

0

1.364

4

829

407

1.321

985

-2

27

4.683

10

3.3

310.1.01

Markten

3.877

3.877

0

931

79

5

235

646

1.298

-26

512

125

72

10

5.7

480.1.02

Stadsboerderijen

2.062

2.062

0

1.256

22

115

2

1

61

424

347

-10

-156

10

5.7

560.1.01

Openbaar groen

7.079

7.079

0

5.469

141

2.082

1.385

3.119

1.445

-358

320

-1

475

12

7

-7.017

10

5.7

560.2.01

Recreatieve voorzieningen

334

334

0

157

-2

150

6

24

7

-8

10

7.3

721.0.01

Afvalverwijdering

54.889

54.889

0

4.277

1

42.261

3.659

-741

1.909

-2.162

2.735

573

2.377

10

7.2

722.0.01

Riolering en waterzuivering

34.264

34.264

0

1.349

5

1.132

122

11.242

344

49

4

18.494

121

48

1.354

10

7.4

723.5.01

Ongediertebedstrijding (DSB)

292

292

0

277

15

10

1.2

723.6.01

Leefbaarheid GSB (toezicht)

10.934

10.934

0

5.853

20

707

750

2.986

-16

663

4

-33

10

7.5

724.3.01

Algemene begraafplaatsen

1.994

1.994

0

798

268

119

594

248

-41

214

57

24

-287

10

3.3

913.0.02

Reclame-opbrengsten

170

170

0

59

7

75

9

1

19

10

0.8

922.0.01

Algemene baten en lasten (DSB)

245

245

0

15

-35

357

-91

67

1

-69

Subtotaal programma 10

198.629

194.629

4.000

38.152

267

0

13.546

2

1

4.509

80.352

20.202

-3.669

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.284

0

0

0

0

0

0

0

0

7

0

0

0

4.000

17.895

5.592

1.134

1.355

0

11

2.4

220.0.01

Zeehavens

2.770

2.770

0

936

5

730

63

635

78

329

76

-82

Subtotaal programma 11

2.770

2.770

0

936

5

0

730

0

0

63

635

78

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

329

76

-82

0

13

2.1

210.2.02

Aanleg wegen, straten en pleinen

22.370

20.176

2.194

8.035

8

2.712

3.415

611

1.490

-70

4.752

2.194

3

6.121

1.496

-8.397

13

2.1

210.4.02

Verkeersmanagement

7.492

7.492

0

1.515

1.302

235

2.420

365

308

1.347

13

2.2

214.0.01

Parkeren op straat

13.235

13.235

0

2.334

14

525

428

4.517

1.300

-6

2

2.451

343

1.327

13

1.2

214.0.04

Parkeren handhaving

9.473

9.473

0

5.494

12

661

1.811

1.476

-15

3

31

13

2.2

214.1.01

Parkeergarages

1.342

1.342

0

81

717

36

-1

1

535

23

-50

13

4.3

480.1.01

Milieueducatie (exclusief stadsboerderij)

3.078

3.078

0

1.092

19

74

1

1

87

429

1.426

-27

116

12

-152

13

7.4

723.1.01

Milieubeleid en milieubeheer

4.295

4.295

0

662

2

1

86

467

67

3.010

13

7.4

723.2.01

Bestrijding geluidshinder

96

96

0

91

-1

2

4

13

7.4

723.3.01

Milieuvergunningen

5.480

5.480

0

147

-1

3

5

-475

5.801

13

7.4

723.4.01

Bodembescherming en bodemsanering

1.007

1.007

0

159

5

11

9

823

Subtotaal programma 13

67.868

65.674

2.194

19.529

124

0

4.626

1

1

4.915

10.988

6.178

-594

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.861

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

2.194

119

9.107

1.874

-2.061

0

14

7.4

723.1.02

Duurzaamheid (DSB)

2.645

2.645

0

697

52

1.091

596

-5

115

7

92

Subtotaal programma 14

2.645

2.645

0

697

0

0

0

0

0

52

1.091

596

-5

0

115

0

0

0

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92

0

20

0.4

012.0.01

Overhead directeur DSB

32.434

32.434

0

16.440

3

3.745

1.990

14.233

-218

-3.759

Subtotaal programma 20

32.434

32.434

0

16.440

0

0

3

0

0

3.745

1.990

14.233

-218

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-3.759

0

Totaal Dienst Stadsbeheer

305.435

299.241

6.194

76.495

409

0

18.930

4

2

13.310

95.211

41.427

-4.492

0

115

0

0

0

0

0

0

0

26.152

0

0

0

0

0

0

0

0

13

0

0

0

6.194

18.014

15.056

3.089

-4.494

0

Dienst Stedelijke Ontwikkeling

4

1.2

140.1.01

Bestrijding Onveiligheid

633

633

0

401

106

17

117

-7

1

-2

Subtotaal programma 4

633

633

0

401

0

0

0

0

0

106

17

117

-7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

-2

0

10

2.1

210.2.05

Herinrichting buitenruimte (DSO)

643

643

0

441

300

135

511

1.464

-2.227

1

12

6

Subtotaal programma 10

643

643

0

441

0

0

300

0

0

135

511

1.464

-2.227

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

12

6

0

11

3.1

310.4.07

Industrieschappen

693

693

0

240

375

12

72

-5

-1

11

3.4

310.5.01

Citymarketing

0

0

0

25

-22

-3

11

3.4

310.5.02

Stedelijke economie

32.463

26.239

6.224

1.509

288

612

19.683

1.243

-1.238

2.030

3

62

185

50

1.557

6.224

3

252

11

3.1

310.5.03

Kenniseconomie en innovatie

6.111

6.111

0

759

15

34

308

2.347

744

-98

1.031

216

182

200

97

279

1

-4

11

3.1

310.5.04

Fonds economische Structuurversterking

3.960

3.960

0

7

168

615

123

600

1.347

1.100

Subtotaal programma 11

43.227

37.003

6.224

2.508

15

0

322

0

0

1.302

22.235

2.674

-1.363

0

3.184

0

3

0

0

0

878

0

182

0

0

182

200

0

0

1.494

0

2.936

0

0

0

6.224

0

4

0

247

0

13

2.1

210.9.01

Verkeersmaatregelen

7.945

7.945

0

2.004

203

542

1.548

3.723

-955

34

188

214

3

51

390

13

2.2

214.2.01

Parkeren

2.953

2.953

0

4

3

1

1.619

58

-50

1.313

5

13

2.5

212.0.01

Groei aandeel openbaar vervoer

3.124

3.124

0

293

26

86

2.585

820

-968

25

257

Subtotaal programma 13

14.022

14.022

0

2.301

0

0

206

0

26

629

5.752

4.601

-1.973

0

1.372

188

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

219

0

0

0

0

0

3

51

647

0

14

7.4

723.5.02

Ongediertebestrijding (DSO)

122

122

0

15

3

100

4

14

7.4

723.9.01

Bijdragen aan klimaatdoelen & duurzame energie

6.980

780

6.200

242

127

61

142

125

-42

126

6.200

-1

14

8.3

820.0.01

Woningbouw

7.013

5.039

1.974

1.359

10

311

998

1.616

-24

186

168

419

1.974

2

-6

14

8.3

821.0.02

Stadsvernieuwing woningen

2.676

2.676

0

958

1.508

273

224

298

-373

-272

63

2

-5

14

8.3

822.1.01

Woonbeleid

5.751

5.251

500

1.410

105

1

421

1.091

1.610

-39

2

9

1

498

500

147

2

-7

14

8.3

822.3.01

Woonwagencentra

33

33

0

45

15

1

-27

-1

14

8.3

822.5.01

Bouw-, woning- en welstandstoezicht

5.396

5.396

0

3.070

2

769

503

1.132

-73

3

5

-15

Subtotaal programma 14

27.971

19.297

8.674

7.099

0

0

1.752

0

1

1.853

3.059

4.758

-552

0

188

0

0

0

0

0

0

0

-92

0

1

0

0

0

0

0

0

1.106

0

0

0

8.674

147

11

0

-34

0

15

8.3

003.0.03

Kernregistraties

3.877

3.877

0

1.565

38

421

1.174

1.790

-1.222

109

10

-8

15

3.2

310.4.04

Beheer bedrijfspanden

1.917

1.917

0

17

38

1.862

15

8.1

810.3.01

Bestemmingsplannen

2.059

2.059

0

892

7

288

236

580

-17

77

1

-5

15

8.3

821.0.01

Stadsvernieuwing

36.914

29.585

7.329

5.062

5

1.182

9.038

1.497

5.802

3.388

-1.874

154

272

17

111

1.399

7.329

8

117

3.407

15

8.3

822.0.01

Lasten omgevingsvergunningen

28.003

28.003

0

259

462

166

709

-11

1

26.419

1

-3

15

8.2

830.0.01

Bouwgrondexploitaties

97.282

70.811

26.471

3.556

59

7.092

29.359

1.007

3.018

15.112

-2.047

236

40

506

103

26.471

10.635

25

2.387

-277

15

0.3

830.1.01

Erfpacht

4.156

4.156

0

643

2

179

303

329

-5

1

2.707

-3

15

0.5

830.1.03

Rente Fonds Canons Ineens

3.093

3.093

0

2.543

550

15

0.64

940.0.03

Lasten precariobelasting (DSO)

-1

-1

0

4

-5

Subtotaal programma 15

177.300

143.500

33.800

11.977

81

8.274

38.482

0

0

3.854

10.703

23.765

-5.176

0

154

0

0

0

0

0

508

0

58

0

0

0

0

0

0

111

0

1.982

0

2.646

0

33.800

37.054

145

5.771

3.111

0

20

0.4

013.0.01

Overhead directeur DSO

28.673

28.673

0

22.447

5

1.073

755

4.745

-303

2

27

2

-80

Subtotaal programma 20

28.673

28.673

0

22.447

0

0

5

0

0

1.073

755

4.745

-303

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

2

-80

0

Totaal Dienst Stedelijke Ontwikkeling

292.469

243.771

48.698

47.174

96

8.274

41.067

0

27

8.952

43.032

42.124

-11.601

0

4.900

188

3

0

0

0

1.386

0

148

0

1

182

200

0

0

1.605

0

6.243

0

2.646

0

48.698

37.201

192

5.836

3.895

0

Gemeentelijke Accountantsdienst

16

0.1

001.0.01

Niet overhead directeur GAD

1.928

1.928

0

1.530

126

97

287

-112

16

0.8

960.1.07

Interne / Externe leveringen (GAD)

363

363

0

297

18

48

0

Subtotaal programma 16

2.291

2.291

0

1.827

0

0

0

0

0

126

115

335

-112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

0.4

018.0.01

Overhead directeur GAD

1.644

1.644

0

1.541

0

142

301

-350

10

Subtotaal programma 20

1.644

1.644

0

1.541

0

0

0

0

0

0

142

301

-350

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

Totaal Gemeentelijke Accountantsdienst

3.935

3.935

0

3.368

0

0

0

0

0

126

257

636

-462

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

Heaghe Groep

7

6.4

611.1.01

Sociale werkvoorziening

12.511

12.511

0

54.777

569

4.985

1.210

-49.130

3

91

6

Subtotaal programma 7

12.511

12.511

0

54.777

0

0

569

0

0

0

4.985

1.210

-49.130

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91

6

0

0

10

2.1

210.7.03

Regionaal fietendepot (HGR)

424

424

0

2

316

729

-623

Subtotaal programma 10

424

424

0

0

0

0

0

0

0

2

316

729

-623

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

0.4

016.0.01

Overhead directeur HGR

24.199

24.199

0

16.478

243

2.096

4.507

877

-17

14

1

Subtotaal programma 20

24.199

24.199

0

16.478

0

0

243

0

0

2.096

4.507

877

-17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

1

0

0

Totaal Heaghe Groep

37.134

37.134

0

71.255

0

0

812

0

0

2.098

9.808

2.816

-49.770

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105

7

0

0

Intern Dienstencentrum

18

0.9

090.0.01

Vennootschapbelasting

210

210

0

210

18

0.4

960.2.01

Basiswerkplekken

0

0

0

18

0.8

960.2.02

Plus-producten

-714

-714

0

840

6

20

17.560

-2

-19.757

2

-2

0

619

Subtotaal programma 18

-504

-504

0

840

210

0

6

0

0

20

17.560

-2

-19.757

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

-2

0

619

20

0.4

019.0.01

Overhead directeur IDC

3.237

3.237

0

37.040

54

15.706

10.251

27.507

29.650

-115.734

4.711

392

0

-6.340

20

0.4

021.0.01

Overhead directeur BEC

1

1

0

9.542

37

149

151

-9.889

0

11

Subtotaal programma 20

3.238

3.238

0

46.582

54

0

15.706

0

0

10.288

27.656

29.801

-125.623

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.711

392

0

-6.329

Totaal Intern Dienstencentrum

2.734

2.734

0

47.422

264

0

15.712

0

0

10.308

45.216

29.799

-145.380

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

4.711

390

0

-5.710

Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn

3

4.3

482.0.02

Volwasseneneducatie (inburgering)

905

905

0

6

754

2

0

8

136

-1

3

5.6

580.0.02

Media/ICT in de stad (OCW)

1.539

1.539

0

154

1

5

179

1.074

-17

149

-6

3

6.1

670.2.01

Integratie en Burgerschap

4.617

4.617

0

794

90

37

1.558

380

-2

207

1.555

-2

Subtotaal programma 3

7.061

7.061

0

954

0

0

1

0

849

39

1.737

1.462

-19

0

0

0

0

0

0

0

343

0

1.704

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-9

0

5

5.3

053.0.01

Cultuurpresentatie, Cultuurproductie en Cultuurpresentatie

43.971

43.971

0

725

39

8

1.311

1.240

-33

13.451

27.206

24

5

5.3

511.3.01

Kunstzinnige vorming

-47

-47

0

-47

5

5.3

540.1.01

Beeldende kunst

49

49

0

48

-18

19

5

5.3

540.2.01

Accommodaties voor kunstbeoefening

35

35

0

2

1

2

30

5

5.3

540.3.01

Muziek, zang en opera

2

2

0

1

1

5

5.3

540.4.01

Toneel en dans

5

5

0

2

1

2

5

5.3

540.5.01

Film, video en letterkunde

0

0

0

5

5.3

540.6.01

Amateur kunst

0

0

0

5

5.3

540.7.01

Overige kunst

-7

-7

0

1

23

1

-32

5

5.4

541.1.01

Musea

17.620

17.620

0

263

4

60

36

-13

11.996

5.267

7

Subtotaal programma 5

61.628

61.628

0

994

0

0

0

0

39

14

1.394

1.330

-46

0

0

0

0

0

0

0

25.429

0

32.394

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

0

0

31

0

6

4.3

420.0.02

Openbaar basisonderwijs subs POO

21

21

0

13

8

6

4.2

421.0.01

Basisonderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)

12.629

12.629

0

305

1.878

5.100

4

40

3.177

1.209

8

650

258

6

4.2

431.0.01

Speciaal (Voortgezet) onderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)

1.015

1.015

0

61

124

15

102

2

498

76

-1

140

-2

6

4.2

441.0.01

Voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)

4.131

4.131

0

194

1.143

855

3

6

606

521

-1

509

295

6

4.3

480.2.01

Onderwijsachterstandsbeleid

53.436

53.436

0

2.196

7.857

141

926

717

-24

52

1.547

33.845

5.875

304

6

4.3

480.2.02

Voor- en vroegschoolse educatie

3.714

3.714

0

135

2.324

9

7

42

-2

1.081

125

-7

6

4.3

480.3.01

Schoolbegeleidingsdienst onderwijsachterstandsactiviteiten

1.203

1.203

0

1.203

6

4.3

480.4.01

Schoolbegeleidingsdienst reguliere schoolbegeleiding

1.611

1.611

0

1.611

6

4.3

480.5.01

Leerlingenvervoer

5.247

5.247

0

441

3.683

199

638

187

-3

102

6

4.3

480.6.01

Act/ projecten stedelijk onderwijsbeleid

21.652

18.452

3.200

4.779

-164

321

634

-1.239

2.577

-479

9.247

940

3.200

13

1.823

6

4.3

480.8.01

Gymnastiek- en schoollokalen

32

32

0

32

6

4.3

482.0.01

Volwasseneneducatie

7.003

7.003

0

145

208

12

9

55

-3

6.587

-10

6

6.1

650.0.01

Kinderopvang OCW

2.212

2.212

0

1.660

268

141

176

-2

-31

Subtotaal programma 6

113.906

110.706

3.200

9.961

3.145

0

5.806

109

14.393

1.311

4.771

5.560

-507

0

52

0

1.547

0

0

0

53.574

0

6.940

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.200

0

0

1.312

2.732

0

8

6.6

661.0.03

Woonvoorzieningen ouderen en gehandicapten (OCW)

9.175

9.175

0

209

1

244

730

7.955

36

8

6.6

661.0.04

Hulpmiddelen Vervoer Ouderen en Gehandicapten (OCW)

16.428

16.428

0

386

7.326

479

1.192

6.979

66

8

6.71

662.0.04

Huishoudelijke hulp (OCW)

34.647

34.647

0

1.059

21.148

1.267

932

10.213

-399

4

423

8

6.71

662.0.05

Vervoer Taxibus (OCW)

9.586

9.586

0

256

6.840

299

207

1.940

44

8

6.71

662.3.03

Ondersteuning 3D (Decentralisatie WMO) - TUO

7.838

7.838

0

2.112

2.694

1.618

1.420

-20

14

8

6.71

662.3.04

Ondersteuning 3D (Decentralisatie WMO) - (OCW)

34.854

34.854

0

3.633

57

208

30.261

271

40

54

330

8

6.81

663.0.01

Huiselijk geweld

12.756

12.756

0

266

10.464

10

55

66

-2

1.862

40

-5

8

6.81

663.0.02

Thuislozenzorg

17.714

17.714

0

641

14.903

505

547

814

-32

210

126

8

6.81

663.0.03

Beschermd wonen

0

0

0

8

6.81

663.0.04

Verslavingszorg

9.394

9.394

0

358

8.599

43

90

361

-11

-12

-34

8

6.81

663.3.01

Huiselijk geweld (Decentralisatie WMO)

20

20

0

20

8

6.81

663.3.03

Beschermd wonen (Decentralisatie WMO)

75.887

75.887

0

48

68.609

232

165

6.747

86

8

6.81

667.3.02

Eigen bijdrage beschermd wonen

1.122

1.122

0

1.122

8

6.71

667.3.04

Eigen bijdrage WMO (Decentralisatie WMO) (OCW)

-5.438

-5.438

0

-5.438

8

6.1

670.0.01

Vrijwilligerswerk

2.432

2.432

0

275

1.317

55

200

131

-20

287

188

-1

8

6.1

670.0.02

Expertise welzijn

2.066

2.066

0

20

2.040

1

1

6

-1

-1

8

6.1

670.0.03

Participatie ouderen en gehandicapten

13.513

8.513

5.000

579

1.675

98

1.506

344

-51

3.349

1.016

5.000

-3

8

6.1

670.0.04

Mantelzorg

3.705

3.705

0

118

1.412

91

645

52

-9

1.190

208

-2

8

6.1

670.0.05

Buurthuis van de Toekomst

7.443

7.443

0

359

580

249

687

332

-43

4.798

430

51

8

6.1

670.0.06

Emancipatie

1.636

1.636

0

288

63

7

393

17

-21

32

857

8

6.1

670.0.08

Maatschappelijke dienstverlening

8.453

8.453

0

190

1.087

111

334

289

-14

6.202

257

-3

8

6.1

670.3.04

Mantelzorg (Decentralisatie WMO)

2.023

2.023

0

116

578

4

290

55

-8

626

363

-1

8

6.1

670.3.05

Buurthuis van de toekomst (Decentralisatie WMO)

5.341

5.341

0

26

5.300

3

2

14

-2

-2

8

6.2

671.3.02

Sociale Wijkteams (Decentralisatie WMO) - TUO

2.778

2.778

0

1.185

398

180

689

259

14

53

8

6.2

671.3.03

Sociale Wijkteams (OCW)

495

495

0

2

355

138

8

6.71

672.0.02

Persoonsgebonden budgetten WMO (OCW)

4.598

4.598

0

124

-255

145

482

4.081

21

8

6.71

672.3.02

Persoonsgebonden budgetten WMO (Decentralisatie WMO) (OCW)

4.848

4.848

0

-808

5.656

8

7.1

711.0.01

Ambulancezorg

11.357

11.357

0

7.555

1.160

2.417

77

-4

130

4

18

8

7.1

714.0.01

Openbare gezondheidszorg

22.950

22.950

0

10.915

1

55

2.202

1.569

5.042

3.705

-930

106

31

23

3

228

8

0.8

960.1.03

Interne/ externe leveringen (OCW)

0

0

0

Subtotaal programma 8

317.621

312.621

5.000

27.085

1

0

55

0

157.132

9.505

18.787

81.912

-5.883

0

275

0

0

0

0

0

18.480

0

3.700

0

54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.000

0

153

7

1.358

0

9

6.1

670.1.01

Preventief Jeugdbeleid

10.441

10.441

0

1.160

3

6.571

325

612

400

-4

612

775

-13

9

7.1

670.4.01

Ambulante Jeugdhulp

7.081

7.081

0

2.647

9

2.248

778

2.448

-64

14

-999

9

6.2

671.1.02

Beheer en exploitatie CJG

4.940

4.940

0

263

501

81

140

1.461

-3

2.458

39

9

6.2

671.4.01

Jeugdteams

13.457

13.457

0

313

362

45

36

235

-10

11.442

1.034

9

6.72

672.4.01

PGB Jeugdhulp

3.984

3.984

0

80

-933

27

8

4.811

-2

-7

9

6.72

682.4.01

Specialistische Jeugdhulp Wonen en Verblijf

1.066

1.066

0

441

112

90

548

-30

-95

9

6.72

682.4.02

Maatwerkdienstverlening 18- (excl PGB)

81.176

81.176

0

597

2

15.407

804

2.093

360

-7

61.809

646

-535

9

6.82

683.4.02

Kinderbescherming

16.334

16.334

0

405

4.529

261

301

47

10.791

9

6.82

683.4.03

Geescaleerde zorg 18-

13.403

13.403

0

346

1.021

49

124

126

-7

11.777

-12

-21

9

7.1

715.0.01

Jeugdgezondheidszorg

17.293

17.293

0

12.074

9

-40

814

1.266

3.079

-12

103

Subtotaal programma 9

169.175

169.175

0

18.326

0

0

23

0

27.418

4.766

5.448

13.515

-139

0

0

0

0

0

0

0

98.889

0

1.409

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

-494

0

12

5.2

530.1.01

Sport- en spelaccommodaties

18.026

18.026

0

7.804

197

32

2

2.112

8.350

1.475

-399

-1

68

7

-1.621

12

5.1

530.2.01

Sportverenigingen

16.965

15.365

1.600

2.174

1

-4

100

323

4.166

404

-65

5.389

2.835

1.600

42

12

5.2

531.0.01

Groene sportvelden en terreinen

6.791

6.791

0

3.867

275

151

231

2.367

991

-1.038

164

130

-347

Subtotaal programma 12

41.782

40.182

1.600

13.845

473

0

179

2

100

2.666

14.883

2.870

-1.502

0

0

0

0

0

0

0

5.389

0

2.835

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

1.600

0

232

137

-1.926

0

20

0.4

011.0.01

Overhead directeur OCW

33.011

33.011

0

20.509

1

5

3.001

1.793

10.024

-630

-1.692

Subtotaal programma 20

33.011

33.011

0

20.509

1

0

5

0

0

3.001

1.793

10.024

-630

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1.692

0

Totaal Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn

744.184

734.384

9.800

91.674

3.620

0

6.069

111

199.931

21.302

48.813

116.673

-8.726

0

327

0

1.547

0

0

0

202.104

0

48.982

0

54

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

9.800

49

385

1.470

0

0

Raadsorganisatie

1

0.1

001.2.01

Gemeenteraad

1.513

1.513

0

1.286

202

25

1

0.1

001.4.01

Ombudsman

672

672

0

390

54

230

-22

18

2

1

0.1

006.0.01

Bestuursondersteuning Gemeenteraad

2.012

2.012

0

1.190

2

38

549

-21

159

9

86

1

0.1

006.0.02

Apparaatskosten Gemeenteraad

2.921

2.921

0

19

143

1.007

1.729

150

22

-149

1

0.1

006.0.03

Rekenkamer

633

633

0

458

15

47

113

Subtotaal programma 1

7.751

7.751

0

3.324

0

0

0

0

0

36

484

1.924

-43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.729

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

327

33

-63

0

3

1.2

140.4.01

Antidiscriminatie Voorziening

144

144

0

88

54

2

Subtotaal programma 3

144

144

0

88

0

0

0

0

0

0

54

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal Raadsorganisatie

7.895

7.895

0

3.412

0

0

0

0

0

36

538

1.926

-43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.729

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

327

33

-63

0

Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid

3

6.1

621.2.01

Asielzoekers en vluchtelingenbeleid

2.493

2.493

0

106

2.229

158

3

6.5

623.2.01

Inburgering

15

15

0

5

6

3

1

Subtotaal programma 3

2.508

2.508

0

5

0

0

106

0

2.229

0

164

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

6.71

310.3.01

Financiele hulpverlening

3.390

3.390

0

2.535

9

183

415

130

-31

149

7

0.5

310.3.02

Kredietfaciliteiten GKB

686

686

0

100

281

305

7

6.3

610.0.01

Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen

421.184

421.184

0

21.044

8

124

2.652

4.083

2.982

-851

387.815

2.645

2

680

7

6.4

611.5.01

Sociale werkvoorziening (Decentralisatie participatie)

45.114

45.114

0

263

44.851

7

6.71

614.0.01

Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid

64.590

64.590

0

11.789

4

45.929

1.579

4.660

978

-1.095

342

6

398

7

6.3

614.3.01

Regeling chronisch zieken en administratieve begeleiding (Decentralisatie WMO)

3.099

3.099

0

940

2.076

31

60

19

-39

12

7

6.5

623.2.04

Werkgelegenheidsprojecten

55.617

55.617

0

21.010

2

26

9.991

3.262

8.366

9.138

-689

3.050

826

8

627

7

6.1

650.0.02

Kinderopvang SZW

2.616

2.616

0

192

2.305

15

32

70

-5

1

6

7

6.81

663.0.05

Bijzondere hulpverlening huisvesting

220

220

0

201

8

14

3

-9

3

Subtotaal programma 7

596.516

596.516

0

57.974

2

0

47

0

60.425

7.730

17.730

58.171

-2.719

388.157

5.695

0

0

0

0

0

826

0

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

281

0

0

1.875

0

305

0

0

8

6.6

661.0.01

Woonvoorzieningen ouderen en gehandicapten

11

11

0

422

7.180

102

398

55

-8.166

20

8

6.6

661.0.02

Hulpmiddelen Vervoer Ouderen en Gehandicapten

12

12

0

673

5.193

183

684

348

-7.100

31

8

6.71

662.0.01

Huishoudelijke hulp

2

2

0

1.363

1

7.397

450

643

290

-10.212

70

8

6.71

662.0.02

Vervoer Taxibus

17

17

0

1.305

37

6

-1.331

8

6.71

662.0.03

Wet Maatschappelijke Ondersteuning 3DI

-7

-7

0

11

-18

8

6.71

662.3.01

Ondersteuning 3D (Decentralisatie WMO)

1.432

1.432

0

131

30.905

-18

453

26

-30.070

1

4

8

6.81

663.3.05

Beschermd wonen, indicatie GGZ pgb aanvragen

0

0

0

6.821

-6.821

8

6.71

667.3.01

Eigen bijdrage WMO (Decentralisatie WMO)

5.466

5.466

0

5.466

8

6.81

667.3.03

Eigen bijdrage beschemd wonen (SZW)

-1.100

-1.100

0

-1.100

8

6.1

670.2.05

Mantelzorg, logeervoorzieninge (kort verblijf), onderdeel van de maatwerkvoorziening ondersteuning

0

0

0

41

-41

8

6.2

671.0.01

Advies, informatie en sociaal juridische diensten

5.904

5.904

0

5.007

18

491

708

370

-841

151

8

6.2

671.3.01

Sociale wijkteams (Decentralisatie WMO)

0

0

0

73

7

-80

8

6.71

672.0.01

Persoonsgebonden budgetten WMO

-16

-16

0

113

4.125

48

41

20

-4.372

1

8

8

6.71

672.3.01

Persoonsgebonden budgetten WMO (Decentralisatie WMO)

1

1

0

5.657

-5.656

Subtotaal programma 8

11.722

11.722

0

7.782

0

0

19

0

68.624

1.256

2.975

4

-69.224

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

284

0

0

0

0

9

6.1

670.1.03

Jeugbeleid 3DI

-316

-316

0

-113

-7

-196

9

6.72

672.4.02

PGB Jeugdhulp (Decentralisatie Jeugd) (SZW)

0

0

0

4.742

-4.742

Subtotaal programma 9

-316

-316

0

0

0

0

0

0

4.742

-113

-7

-196

-4.742

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

0.4

015.0.01

Overhead directeur SZW

46.797

46.797

0

18.456

4

245

1.889

4.363

23.367

-1.578

50

1

Subtotaal programma 20

46.797

46.797

0

18.456

0

0

4

0

245

1.889

4.363

23.367

-1.578

0

0

0

50

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid

657.227

657.227

0

84.217

2

0

176

0

136.265

10.762

25.225

81.349

-78.263

388.157

5.695

0

50

0

0

0

826

0

21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

281

0

0

2.159

0

305

0

0

Totaal lasten 2017

2.780.745

2.393.777

386.968

523.434

7.788

8.274

89.223

183

336.847

84.796

344.140

410.098

-376.180

388.157

11.421

5.520

1.665

72.541

85

0

204.742

0

81.814

0

55

182

200

0

0

1.605

0

15.722

0

29.440

0

386.968

60.277

68.226

19.570

-2.264

6.216

Progr

Product

Omschrijving

2.2.1

2.2.2

3.1

3.2

3.3

3.4.2

3.5.2

3.6

3.7

3.8

4.1.2

4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.3.4

4.3.5

4.3.6

4.3.7

4.3.8

4.3.9

4.4.1

4.4.2

4.4.3

4.4.4

4.4.5

4.4.6

4.4.7

4.4.8

4.4.9

5.1

5.2

6.1

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.5

Taakveld

Totaal baten 2017 (incl. onttrekkingen)

Totaal baten

Totaal onttrekkingen

Belastingen op producenten

Belastingen op huishoudens

Grond

Duurzame goederen

Pachten

Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura

Uitgeleend personeel

Huren

Leges en andere rechten

Overige goederen en diensten

Verhaal sociale uitkeringen in geld

Inkomensoverdrachten - Rijk

Inkomensoverdrachten - gemeenten

Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regelingen

Inkomensoverdrachten - provincies

Inkomensoverdrachten - waterschappen

Inkomensoverdrachten - overige overheden

inkomensoverdrachten - Europese Unie

Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen

Inkomensoverdrachten - onverdeeld

Kapitaaloverdrachten - Rijk

Kapitaaloverdrachten - gemeenten

Kapitaaloverdrachten - gemeenschappelijke regelingen

Kapitaaloverdrachten - provincies

Kapitaaloverdrachten - waterschappen

Kapitaaloverdrachten - overige overheden

Kapitaaloverdrachten - Europese Unie

Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen

Kapitaaloverdrachten - onverdeeld

Rente

Dividenden en winsten

Financiele transacties

Mutatie reserves

Mutatie voorzieningen

Afschrijvingen

Toegekende reele en bespaarde rente

Overige verrekeningen

Overige verrekeningen (verrekening met balans)

Bestuursdienst

2

0.1

001.1.01

College van BenW

218

218

0

218

2

0.1

002.1.06

Apparaatskosten college van B&W

29

29

0

24

5

2

0.1

005.0.01

Bestuurlijke samenwerking

1.215

1.215

0

1.215

Subtotaal programma 2

1.462

1.462

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

242

0

5

0

1.215

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

5.6

580.0.01

Media/ICT in de stad

0

0

0

Subtotaal programma 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

1.1

120.0.01

Brandweer en rampenbestrijding

554

554

0

554

4

1.2

140.0.01

Strandveiligheid

0

0

0

4

1.2

140.1.01

Bestrijding Onveiligheid

3.809

3.809

0

63

890

474

1.885

49

437

11

Subtotaal programma 4

4.363

4.363

0

0

0

0

0

0

0

63

0

890

474

0

1.885

49

991

0

0

0

0

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

3.1

310.4.02

Internationale Stad

66

66

0

66

11

3.4

310.5.05

Citymarketing

75

75

0

75

11

3.1

310.5.06

Fonds economische structuurversterking

0

0

0

Subtotaal programma 11

141

141

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

141

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

0.4

010.0.01

Overhead directeur BSD

687

187

500

133

54

500

20

0.4

010.0.02

Concern bedrijfsvoeringstaken

289

289

0

184

103

2

20

0.4

010.0.03

Bestuursadvisering en ondersteuning

184

184

0

128

56

Subtotaal programma 20

1.160

660

500

0

0

0

0

0

0

445

0

0

213

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500

0

0

0

0

0

Totaal Bestuursdienst

7.126

6.626

500

0

0

0

0

0

0

508

0

890

1.070

0

1.890

49

2.206

0

0

0

0

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500

0

0

0

0

0

Centrale Treasury

16

0.5

330.0.01

Nutsbedrijven

16.387

16.387

0

16.387

16

7.1

714.0.02

Geldlening Jacobusstichting

355

355

0

355

16

8.2

830.2.01

Geldlening GrondexploitatieMij Vroondaal CV

4.569

4.569

0

4.569

16

0.5

911.0.01

Geldleningen en uitzetting korter dan 1 jaar

1.175

1.175

0

1.175

16

0.5

913.0.01

Beleggingen

8.052

8.052

0

209

7.843

16

0.5

914.0.01

Geldleningen en uitzetting langer of gelijk aan 1 jaar

31.550

30.719

831

400

15.157

466

831

48

14.648

16

0.5

914.0.02

Activafinanciering

12.025

-1

12.026

-1

12.026

16

0.7

921.0.01

Algemene uitkering gemeentefonds

850.079

850.079

0

850.079

16

0.8

922.5.01

Lasten en baten Algemene Reserve

43.400

0

43.400

43.400

16

0.8

922.5.02

Lasten en baten programmareserves

21.377

0

21.377

21.377

16

0.8

922.5.03

Lasten en baten centrale bedrijfsvoeringsreserve

8.890

0

8.890

8.890

16

0.8

922.5.04

Lasten en Baten Gemeentebrede reserve Exploitatieresultaten

0

0

0

16

0.8

922.6.01

Kapitaallasten m.b.t. voorgenomen investeringen

0

0

0

16

0.8

923.0.01

Uitkering deelfonds Sociaal Domein

330.565

330.565

0

330.565

Subtotaal programma 16

1.328.424

1.241.900

86.524

0

0

0

0

0

0

0

0

0

399

0

1.180.644

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.541

24.696

0

86.524

48

0

19.572

0

0

17

0.8

922.3.15

Post onvoorzien

0

0

0

17

0.8

922.3.16

Trend en overig onverdeeld

298.737

156

298.581

156

298.581

Subtotaal programma 17

298.737

156

298.581

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

156

0

0

298.581

0

0

0

0

0

Totaal Centrale Treasury

1.627.161

1.242.056

385.105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

399

0

1.180.644

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.697

24.696

0

385.105

48

0

19.572

0

0

Centrale Vastgoedorganisatie Den Haag

3

6.5

623.6.01

Huisvesting wijkgerichte werkgelegenheidsprojecten (CVDH)

0

0

0

Subtotaal programma 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

5.3

511.3.02

Kunstzinnige vorming (CVDH)

577

577

0

577

5

5.3

540.1.02

Beeldende kunst (CVDH)

446

446

0

446

5

5.3

540.2.02

Accommodaties voor kunstbeoefening (CVDH)

8.977

8.977

0

125

3.686

702

4.464

5

5.4

541.1.02

Musea (CVDH)

2.825

2.825

0

1.555

4

1.266

Subtotaal programma 5

12.825

12.825

0

0

0

0

125

0

0

0

5.241

0

706

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.753

0

0

0

0

6

4.2

421.0.02

Openbaar basisonderwijs (CVDH)

65

65

0

55

10

6

4.2

431.0.02

Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs (CVDH)

82

82

0

59

23

6

4.2

441.0.02

Openbaar voortgezet onderwijs (CVDH)

46

46

0

28

18

6

4.3

480.6.02

Act/ projecten stedelijk onderwijsbeleid (CVDH)

573

573

0

10

116

447

6

6.1

650.0.03

Kinderopvang (CVDH)

4.534

4.534

0

4.014

1

519

Subtotaal programma 6

5.300

5.300

0

0

0

0

28

0

0

0

4.156

0

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

966

0

0

0

0

7

6.4

611.1.02

Sociale werkvoorziening (CVDH)

2.878

2.878

0

2.878

7

6.4

611.3.02

Werkgelegenheidsprojecten (CVDH)

0

0

0

7

6.5

623.2.05

Reintegratie- en participatievoorzieningen (CVDH)

0

0

0

Subtotaal programma 7

2.878

2.878

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.878

0

0

0

0

8

6.81

663.0.06

Zorgaccommodaties

1.379

1.379

0

1.311

68

8

6.1

670.0.09

Ruimtebiedende wijkcentra (CVDH)

10.042

10.042

0

275

3.685

21

6.061

8

6.1

670.3.03

Mantelzorg (CVDH)

0

0

0

8

7.1

711.0.02

Ambulancevervoer (CVDH)

362

362

0

362

Subtotaal programma 8

11.783

11.783

0

0

0

0

275

0

0

0

4.996

0

21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.491

0

0

0

0

9

6.2

716.1.02

Realisatie en beleid Centra voor Jeugd en Gezin (CVDH)

0

0

0

Subtotaal programma 9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

2.1

210.6.02

Gebruik openbare ruimte (CVDH)

2.350

2.350

0

91

1.381

171

25

682

10

3.3

310.1.02

Markten (CVDH)

215

215

0

36

179

10

5.7

480.1.04

Stadsboerderij (CVDH)

704

704

0

704

10

5.7

560.1.02

Openbaar Groen (CVDH)

564

564

0

564

10

5.7

560.2.03

Recreatieve voorzieningen (CVDH)

451

451

0

451

10

7.3

721.0.02

Afvalverwijdering (CVDH)

765

765

0

91

101

573

10

7.5

724.3.02

Algemene begraafplaatsen (CVDH)

5

5

0

5

Subtotaal programma 10

5.054

5.054

0

0

0

0

91

1.923

0

0

207

0

126

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.707

0

0

0

0

11

3.2

310.4.06

Economisch beleid (CVDH)

1.090

1.090

0

1.081

9

Subtotaal programma 11

1.090

1.090

0

0

0

0

0

0

0

0

1.081

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

0

0

0

0

12

5.2

530.1.02

Sport- en spelaccommodaties (CVDH)

5.222

5.222

0

1

81

1

5.139

12

5.2

531.0.02

Groene sportvelden en terreinen (CVDH)

2.842

2.842

0

10

822

2.010

Subtotaal programma 12

8.064

8.064

0

0

0

0

0

11

0

0

903

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.149

0

0

0

0

13

2.1

210.9.02

Verkeersmaatregelen (CVDH)

234

234

0

114

120

13

2.2

212.0.02

Groei aandeel openbaar vervoer (CVDH)

153

153

0

153

13

2.2

214.0.02

Parkeren op straat (CVHD)

0

0

0

13

2.2

214.1.02

Parkeergarages (CVHD)

1.161

1.161

0

605

556

13

5.3

480.1.03

Milieueducatie (exclusief stadsboerderij) (CVDH)

141

141

0

141

Subtotaal programma 13

1.689

1.689

0

0

0

0

0

0

0

0

719

0

153

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

817

0

0

0

0

14

7.4

723.1.03

Duurzaamheid (CVDH)

0

0

0

14

8.3

820.0.05

Woningbouw (CVDH)

4.948

4.948

0

4.339

608

1

14

8.3

822.3.02

Woonwagencentra (CVDH)

633

633

0

361

39

233

Subtotaal programma 14

5.581

5.581

0

0

0

0

4.339

0

0

0

969

0

40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

233

0

0

0

0

15

3.2

310.4.05

Beheer bedrijfspanden (CVDH)

14.225

14.225

0

8.490

73

5.599

63

15

8.3

821.0.03

Stadsvernieuwing (CVDH)

588

588

0

586

2

15

8.2

830.0.02

Bouwgrondexploitaties (CVDH)

1.965

1.965

0

58

1.868

39

15

0.3

830.1.02

Erfpacht (CVDH)

18

18

0

18

Subtotaal programma 15

16.796

16.796

0

0

0

0

8.490

149

0

0

8.053

0

104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

0.3

960.2.03

Basiswerkplekken primair proces (CVDH)

0

0

0

18

0.3

960.2.04

Plus-producten primair proces (CVDH)

2.632

2.632

0

801

1

1.830

Subtotaal programma 18

2.632

2.632

0

0

0

0

0

0

0

0

801

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.830

0

0

0

0

19

6.1

670.0.16

Buurthuis van de toekomst (CVDH)

1.614

1.614

0

1.368

246

Subtotaal programma 19

1.614

1.614

0

0

0

0

0

0

0

0

1.368

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

246

0

0

0

0

20

0.4

017.0.01

Overhead directeur CVDH

218

218

0

213

5

20

0.4

960.2.06

Basiswerkplekken Overhead (CVDH)

754

504

250

1

477

26

250

Subtotaal programma 20

972

722

250

0

0

0

0

1

0

213

477

0

31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

250

0

0

0

0

0

Totaal Centrale Vastgoedorganisatie Den Haag

76.278

76.028

250

0

0

0

13.348

2.084

0

213

28.971

0

1.333

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

250

30.079

0

0

0

0

Dienst Publiekszaken

3

0.2

003.0.01

Burgerzaken

3.634

2.692

942

-1

420

1.543

942

730

3

0.2

004.0.01

Baten secretarieleges

12.644

12.644

0

12.644

Subtotaal programma 3

16.278

15.336

942

0

0

0

0

0

0

0

0

12.643

420

1.543

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

942

730

0

0

0

0

5

5.4

002.1.17

Gemeente archief

282

282

0

1

36

245

5

5.6

510.0.02

Openbare bibliotheek

1.976

1.976

0

1.893

83

Subtotaal programma 5

2.258

2.258

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1.929

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

328

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

7.3

725.0.02

Baten afvalstoffenheffing

61.764

61.764

0

2

60.843

868

51

10

7.2

726.0.02

Baten rioolrechten

38.194

38.194

0

3.802

34.095

281

16

Subtotaal programma 10

99.958

99.958

0

3.804

34.095

0

0

0

0

0

0

60.843

1.149

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67

0

0

0

0

0

0

0

0

14

7.4

723.1.04

Duurzaamheid (DPZ)

0

0

0

Subtotaal programma 14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

3.3

310.2.01

Compensatieregeling startende ondernemers

0

0

0

16

6.3

614.0.03

Kwijtschelding belastingen

0

0

0

16

0.64

930.0.01

Uitvoering Wet WOZ

278

278

0

278

16

0.62

931.0.02

Baten onroerende zaakbelasting gebruikers

23.823

23.823

0

23.823

16

0.61

932.0.02

Baten onroerende zaakbelasting eigenaren woningen

32.545

32.545

0

31.891

618

36

16

0.62

932.0.03

Baten onroerende zaakbelasting eigenaren niet-woningen

31.065

31.065

0

31.065

16

3.4

936.0.01

Baten toeristenbelasting

8.241

8.241

0

8.235

2

4

16

0.64

937.0.01

Baten hondenbelasting

2.113

2.113

0

1.989

118

5

1

16

0.64

939.0.01

Baten precariobelasting

16.433

16.433

0

16.429

3

1

16

0.64

940.0.02

Overige activiteiten gemeentebelastingen

177

177

0

177

16

8.3

940.0.04

Perceptielasten omgevingsvergunning

334

334

0

191

143

16

0.63

940.0.05

Perceptielasten parkeerbelasting

1.833

1.833

0

1.828

5

16

1.2

940.0.06

Perceptielasten burgemeestersvergunning

112

112

0

64

48

16

3.3

940.0.07

Perceptielasten BIZ

25

25

0

24

1

Subtotaal programma 16

116.979

116.979

0

95.014

1.989

0

0

16.429

0

0

0

0

3.303

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

239

0

0

0

0

0

0

0

0

19

1.2

140.1.03

Bestrijding onveiligheid Deco (S)

65

65

0

65

19

2.1

210.2.06

Onderhoud wegen/straten/pleinen (S)

727

727

0

727

19

2.1

210.2.07

Aanleg wegen/straten/pleinen (S)

0

0

0

19

2.1

210.3.03

Straatreiniging (S)

3

3

0

3

19

2.1

210.4.04

Verkeersmanagement (S)

0

0

0

19

2.1

210.5.02

Onderhoud bruggen/viaducten/tunnels (S)

0

0

0

19

2.1

210.6.03

Gebruik openbare ruimte (S)

778

778

0

778

19

6.1

210.8.02

Wijkaanpak (S)

0

0

0

19

5.7

221.2.02

Grachten en vaarten (S)

0

0

0

19

2.4

240.0.02

Waterkering (S)

0

0

0

19

5.7

560.1.03

Openbaar groen (S)

35

35

0

29

1

5

19

5.7

560.2.04

Speelvoorzieningen (S)

0

0

0

19

5.7

560.2.05

Recreatieve voorzieningen (S)

220

220

0

220

19

6.1

670.0.13

Buurthuis van de Toekomst (S)

0

0

0

19

6.1

670.0.14

Leefbaarheid en bewonersparticipatie (S)

21

21

0

21

19

6.1

670.0.15

Vrijwilligerswerk (S)

0

0

0

19

6.1

670.1.04

Preventief Jeugdbeleid (S)

0

0

0

19

7.4

723.7.03

Wijkleefbaarheid (S)

0

0

0

19

7.4

723.8.02

Graffitibestrijding (S)

12

12

0

12

19

7.4

723.9.02

Bewonersinitiatieven duurzaamheid

0

0

0

19

0.64

939.0.04

Baten precariobelasting (S)

7

7

0

7

Subtotaal programma 19

1.868

1.868

0

0

0

0

0

814

0

0

0

0

1.049

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

0.4

014.0.01

Overhead directeur DPZ

47

47

0

47

Subtotaal programma 20

47

47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal Dienst Publiekszaken

237.388

236.446

942

98.818

36.084

0

0

17.243

0

0

0

73.487

7.897

1.543

0

0

0

5

0

0

0

5

0

0

328

0

0

0

0

0

0

0

306

0

0

942

730

0

0

0

0

Dienst Stadsbeheer

5

5.4

541.4.01

Archeologie

22

22

0

2

20

Subtotaal programma 5

22

22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

1.2

140.2.01

Dierenbescherming

1

1

0

1

10

2.1

210.1.01

Gladheidbestrijding

32

32

0

32

10

2.1

210.2.01

Onderhoud wegen/straten/pleinen

5.084

29

5.055

29

5.055

10

2.1

210.2.04

Herinrichting buitenruimte

9

9

0

9

10

2.1

210.3.01

Straatreiniging

865

865

0

44

821

10

2.1

210.4.01

Openbare verlichting

1

1

0

1

10

2.1

210.5.01

Onderhoud bruggen/ viaducten/ tunnels

28

28

0

3

1

24

10

2.1

210.6.01

Gebruik openbare ruimte

1.025

1.025

0

1

20

949

55

10

1.2

210.7.02

Regionaal fietsendepot (DSB)

168

168

0

138

30

10

2.4

221.1.01

Binnenhavens

138

138

0

3

135

10

2.4

221.2.01

Grachten en vaarten

133

133

0

21

112

10

3.3

310.1.01

Markten

8

8

0

3

5

10

3.3

311.1.01

Baten marktgelden

4.226

4.226

0

1.709

2.224

293

10

5.7

480.1.02

Stadsboerderijen

13

13

0

10

3

10

5.7

560.1.01

Openbaar groen

563

563

0

59

37

127

147

193

10

5.7

560.2.01

Recreatieve voorzieningen

1.765

1.765

0

1.749

8

8

10

7.3

721.0.01

Afvalverwijdering

2.570

2.570

0

2.232

338

10

7.2

722.0.01

Riolering en waterzuivering

63

63

0

63

10

7.5

732.3.01

Baten begraafplaatsrechten

2.191

2.191

0

1.977

214

10

7.4

723.5.01

Ongediertebedstrijding (DSB)

0

0

0

10

1.2

723.6.01

Leefbaarheid GSB (toezicht)

394

394

0

5

389

10

7.5

724.3.01

Algemene begraafplaatsen

140

140

0

139

1

10

3.3

913.0.02

Reclame-opbrengsten

2.957

2.957

0

2.957

10

0.8

922.0.01

Algemene baten en lasten (DSB)

813

0

813

813

Subtotaal programma 10

23.187

17.319

5.868

0

0

0

65

1.775

0

0

4.004

5.322

4.067

0

0

138

30

155

0

0

0

1.437

0

0

0

0

0

0

0

0

214

0

0

0

0

5.868

112

0

0

0

0

11

2.4

220.0.01

Zeehavens

795

795

0

17

647

131

Subtotaal programma 11

795

795

0

0

0

0

0

17

0

0

0

647

131

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

2.1

210.2.02

Aanleg wegen, straten en pleinen

10.758

2.970

7.788

32

2.918

20

7.788

13

2.1

210.4.02

Verkeersmanagement

119

119

0

183

-64

13

2.2

214.0.01

Parkeren op straat

2.021

101

1.920

2

99

1.920

13

1.2

214.0.04

Parkeren handhaving

5

5

0

5

13

2.2

214.1.01

Parkeergarages

73

1

72

1

72

13

0.63

215.0.01

Baten parkeerbelasting

50.876

50.876

0

50.876

13

4.3

480.1.01

Milieueducatie (exclusief stadsboerderij)

457

457

0

457

13

7.4

723.1.01

Milieubeleid en milieubeheer

2.274

2.274

0

19

2.255

13

7.4

723.2.01

Bestrijding geluidshinder

4

4

0

4

13

7.4

723.3.01

Milieuvergunningen

8

8

0

8

13

7.4

723.4.01

Bodembescherming en bodemsanering

1.173

1

1.172

1

1.172

Subtotaal programma 13

67.768

56.816

10.952

0

0

0

7

0

0

0

0

50.975

521

0

0

0

0

0

0

0

0

184

0

0

0

2.854

2.275

0

0

0

0

0

0

0

0

10.952

0

0

0

0

0

14

7.4

723.1.02

Duurzaamheid (DSB)

35

35

0

35

Subtotaal programma 14

35

35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

0.4

012.0.01

Overhead directeur DSB

4

4

0

4

Subtotaal programma 20

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal Dienst Stadsbeheer

91.811

74.991

16.820

0

0

0

72

1.792

0

0

4.004

56.944

4.760

0

0

138

30

175

0

0

0

1.621

0

0

0

2.854

2.275

0

0

0

214

0

0

0

0

16.820

112

0

0

0

0

Dienst Stedelijke Ontwikkeling

10

2.1

210.2.05

Herinrichting buitenruimte (DSO)

447

447

0

9

8

169

261

Subtotaal programma 10

447

447

0

0

0

9

8

0

0

0

0

0

169

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

261

0

11

3.1

310.4.07

Industrieschappen

795

795

0

762

33

11

3.4

310.5.01

Citymarketing

0

0

0

11

3.4

310.5.02

Stedelijke economie

8.586

4.214

4.372

1.057

0

201

99

2.857

4.372

0

11

3.1

310.5.03

Kenniseconomie en innovatie

131

131

0

1

149

117

-203

67

11

3.1

310.5.04

Fonds economische Structuurversterking

3.960

0

3.960

3.960

Subtotaal programma 11

13.472

5.140

8.332

1.057

0

0

0

0

0

762

0

0

235

0

0

149

0

0

0

0

117

-104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.857

8.332

0

0

0

67

0

13

2.1

210.9.01

Verkeersmaatregelen

5.249

417

4.832

137

280

4.832

0

13

2.2

214.2.01

Parkeren

0

0

0

0

13

2.5

212.0.01

Groei aandeel openbaar vervoer

0

0

0

0

Subtotaal programma 13

5.249

417

4.832

0

0

0

0

0

0

0

0

0

137

0

0

0

0

0

0

0

0

280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.832

0

0

0

0

0

14

7.4

723.5.02

Ongediertebestrijding (DSO)

0

0

0

14

7.4

723.9.01

Bijdragen aan klimaatdoelen & duurzame energie

1.130

0

1.130

1.130

14

8.3

820.0.01

Woningbouw

3.050

695

2.355

45

573

77

2.355

14

8.3

821.0.02

Stadsvernieuwing woningen

2.755

571

2.184

3

568

2.184

14

8.3

822.1.01

Woonbeleid

719

278

441

194

84

441

14

8.3

822.3.01

Woonwagencentra

0

0

0

14

8.3

822.5.01

Bouw-, woning- en welstandstoezicht

478

468

10

468

10

Subtotaal programma 14

8.132

2.012

6.120

0

0

0

0

0

0

45

0

194

555

0

1.141

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77

0

0

0

0

6.120

0

0

0

0

0

15

8.3

003.0.03

Kernregistraties

307

307

0

307

15

3.2

310.4.04

Beheer bedrijfspanden

3.731

0

3.731

3.731

15

8.1

810.3.01

Bestemmingsplannen

1

1

0

1

15

8.3

821.0.01

Stadsvernieuwing

20.036

16.401

3.635

2.401

3.237

87

-88

1.118

2.726

2.450

631

3.635

517

3.322

15

8.3

823.0.01

Baten omgevingsvergunningen

31.175

31.175

0

31.130

45

15

8.2

830.0.01

Bouwgrondexploitaties

90.987

69.698

21.289

0

63.841

21

-1

590

215

-213

35

21.289

0

5.210

15

0.3

830.1.01

Erfpacht

17.462

17.462

0

0

2.201

14.171

1.068

22

15

0.5

830.1.03

Rente Fonds Canons Ineens

0

0

0

15

0.64

939.0.02

Baten precariobelasting (DSO)

13

13

0

13

Subtotaal programma 15

163.712

135.057

28.655

0

0

68.443

3.237

14.184

0

108

0

31.041

3.129

0

0

0

0

0

0

0

0

2.941

0

0

0

2.450

0

0

0

0

418

0

57

0

0

28.655

517

0

0

8.532

0

20

0.4

013.0.01

Overhead directeur DSO

0

0

0

Subtotaal programma 20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal Dienst Stedelijke Ontwikkeling

191.012

143.073

47.939

1.057

0

68.452

3.245

14.184

0

915

0

31.235

4.225