Verkoop

Verkoop

In het Coalitieakkoord 2014 – 2018 is voor deze coalitieperiode een taakstelling opgelegd van € 5,0 mln. boekwinst op te verkopen panden. In 2017 is via 23 verschillende verkooptransacties een boekwinst gerealiseerd van € 1,4 mln. Dat is weliswaar € 0,078 mln. lager dan het begrote resultaat in 2017, evenwel komt hierdoor de totaal gerealiseerde boekwinst op de verkoop van gemeentelijke panden van 2014 tot en met 2017 uit op € 4,7 mln. Begin 2018 worden nog enkele objecten verkocht, waardoor de totale taakstelling ruimschoots gerealiseerd gaat worden binnen de begrotingsperiode 2014 -2018.

Overzicht verkochte panden en gronden in 2017:

Adres

Functie

Bezuidenhoutseweg 30 (snippergroen)

Grond

Brugsestraat / Doorniksestraat (5 percelen snippergroen)

Grond

Deelplan 20 (statushouders)

Grond

Grote Beerstraat 26

Bedrijfsruimte

Grote Beerstraat 32 - 34

Bedrijfsruimte

Jan Krosstraat 204 (snippergroen)

Grond

Lulofsstraat 55 (LABS55)

Bedrijfsruimte

Maarsbergenstraat 30

School

Naaldwijksestraat 78 - 80

Woonhuis

Orionstraat 11

Bedrijfsruimte

Paviljoensgracht 133/133A

atelier/woonhuis

Rijswijkseweg 534 F

Grond

Saturnusstraat 89 - 91

Bedrijfsruimte/atelier

Saturnusstraat 21

Bedrijfsruimte

Saturnusstraat 39, 43 en 51

Bedrijfsruimte

Steurendaal 8 (snippergroen)

Grond

Saturnusstraat 45 - 49 (Greenfox)

Bedrijfsruimte

Wegastraat 29 - 31 (Trafo)

Bedrijfsruimte

Zieken 107 en 115 (statushouders)

Woonruimte

Op 31 december 2017 staan er nog 25 objecten op de verkooplijst. Voor drie objecten is per 31 december 2017 al overeenstemming bereikt over de verkoopvoorwaarden, maar vindt het notarieel transport plaats in 2018. Aan-, en verkopen binnen grondexploitaties zijn in dit overzicht niet meegenomen.

Verhuur

In 2017 heeft de gemeente 194 nieuwe huurovereenkomsten gesloten. De meeste huurovereenkomsten zijn afgesloten voor de verhuur van woningen en studio’s aan statushouders (109 huurovereenkomsten). Daarnaast zijn veel huurcontracten afgesloten voor de verschillende bedrijfsverzamelgebouwen, zoals de Caballerofabriek, HSD campus (The Hague Security Delta) en de Laan van Meerdervoort 70 (in totaal 30 huurovereenkomsten). Tenslotte vinden er ook elk jaar veel mutaties plaats in de cultuurportefeuille. Zo zijn er 19 contracten afgesloten voor ateliers en broedplaatsen.