Grote nieuwbouw projhecten en renovaties

Onderhoud is essentieel voor vastgoedbeheer. Het onderhoud van panden die structureel in gemeentebezit zijn wordt uitgevoerd op basis van een Meerjaren Onderhoudsplan (MOP). Het gaat daarbij om eigenaren-, en calamiteitenonderhoud. In de afgelopen jaren zijn deze onderhoudsplannen verduurzaamd. Dat wil zeggen dat er in de onderhoudsplannen rekening mee gehouden is dat op vervangingsmomenten gekozen wordt voor verduurzaming van de panden. In de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen zal nader ingegaan worden op de onderhoudsuitgaven aan vastgoed in 2017.