Aankoop

Aankopen

In 2017 hebben twee aankopen plaatsgevonden. In april 2017 heeft de gemeente Den Haag het kantoorgebouw “Forum” aangekocht voor de ambtelijke huisvesting (programma Interne Dienstverlening). Dit kantoorgebouw grenst aan en is bouwkundig verbonden met het Stadhuis. Het Forum is ooit gebouwd als onderdeel van het stadhuis, maar gedurende het bouwproces is besloten om het Forum-deel te verkopen. Onder de noemer strategisch huisvestingsplan is de ambtelijke huisvesting de afgelopen jaren teruggebracht tot een beperkt aantal locaties. Er resteren nu nog twee kwalitatief mindere panden, waarvoor de wens bestaat om die op termijn ook af te stoten. Daarnaast groeit de gemeentelijke organisatie en waren er te weinig vergaderlocaties in het Stadhuis op het Spui. Bovenstaande vraagstukken hebben geleid tot het besluit om het Forum aan te kopen.
Daarnaast heeft de gemeente de grond en opstallen van de HALO locatie aan de Laan van Poot verworven. Deze locatie kwam vrij na de verhuizing van de HALO naar de nieuwe sportcampus in het Zuiderpark. De vijf bestaande sporthallen blijven gehandhaafd en op de locatie waar het schoolgebouw staat worden woningen gerealiseerd.