Bijlage verbonden partijen

Naam verbonden partij

Nom. Belang

Aandeelpercentage

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat in 2017

Dividend in 2017

Toelichting

1-jan-17

31-dec-17

1-jan-17

31-dec-17

1-jan-17

31-dec-17

Gemeenschappelijke regelingen

Metropool Regio Rotterdam Den Haag

-

-

-

2.487

2.590

634.101

565.989

-

-

De cijfers inzake EV en VV zijn overgenomen uit de jaarrekening 2016. Het hoge VV wordt met name veroorzaakt door de aanwezige fondsen in het kader van verkeer en vervoer.

Veiligheidsregio Haaglanden

-

-

-

7.808

6.286

115.124

115.002

-

-

De cijfers inzake EV en VV zijn overgenomen uit de jaarrekening 2016.

Bedrijvenschap Harnaschpolder

-

85%

85%

-18.240

-18.240

120.092

120.092

3.480

-

Balans 1/1 en 31/12 en resultaat betreffen 2016

Industrieschap Plaspoelpolder

-

50%

50%

13.926

13.926

182

182

-2.196

-

Balans 1/1 en 31/12 en resultaat betreffen 2016

Omgevingsdienst Haaglanden

3.610

2.785

0

0

337

Betreft gegevens 2016

Regionaal inkoopbureau H10 Jeugd

n.v.t.

n.v.t.

-41,76

-41,76

970,18

247,00

n.v.t.

Cijfers op basis van een concept jaarrekening 2017 van het H10 inkoopbureau. De definitieve cijfers kunnen hiervan afwijken.

GGD Haaglanden

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0

-

0

In 2017 heeft er een herijking plaatsgevonden van de positionering van de GGD en VT. Vanaf 2018 is er een nieuwe GR GGD en VT Haaglanden. Omvang van de Totale GR in fte is ongeveer 240 fte.

Vennootschappen en Coöperaties

ROM Innovation Quarter B.V.

500

1,68%

0,82%

26.653

26.653

1

1

-3

-

Balans 1/1 en 31/12 en resultaat betreffen 2016.

World Trade Center B.V.

18

100%

nvt

23

-

-

-

-

-

In 2017 opgeheven.

The Hague Trains Holding B.V.

10

100%

100%

-

-

-

-

-

-

In 2017 besloten tot opheffing.

N.V. ADO Den Haag

0

>1%

nvt

1.781

827

6.470

9.631

-3.204

-

In 2017 besloten tot vervreemding prioriteitsaandeel

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

2.894

2,3%

2,3%

3.365.000

4.806.000

149.514.000

135.072.000

393.000

2.000

cijfers uit jaarverslag 2017

Dunea NV

7.132

39,87%

39,87%

184.478

193.298

391.727

382.301

n.n.b.

0

EV en VV gegevens komen uit jaarrekening 2016

Eneco NV

0

16,55%

16,55%

2.869.000

3.121.000

2.787.000

1.952.000

127.000

16.500

cijfers uit jaarverslag 2017. In 2017 is het dividend ontvangen over het boekjaar 2016, het nog ongesplitste Eneco.

N.V. Haagse Milieu Services

454

100%

100%

454

454

15.309

13.982

n.n.b.

3.659

EV en VV gegevens komen uit 2016

HTM Beheer BV

42.091

100

100

139.704

104.510

604.494

660.536

n.n.b.

2.000

EV en VV gegevens komen uit jaarrekening 2016

N.V. Stadsherstel Den Haag en Omgeving

3.664

20,9%

20,9%

17.566

17.534

11.513

10.916

n.n.b.

92

EV en VV gegevens komen uit 2016

Stedin Holding N.V.

22.689

16,6%

16,6%

5.310.000

2.583.000

4.486.000

3.968.000

424.000

0

Cijfers uit jaarverslag 2017.

United Fish Auctions N.V.

1.202

34%

34%

1.686

4.232

2.859

3.504

n.n.b.

0

EV en VV gegevens komen uit 2016

Grondexploitatiemaatschappij Vroondaal Beheer B.V.

10

50%

50%

20

20

127.724

127.724

0

-

Balans 1/1 en 31/12 en resultaat betreffen 2016. NB VV wordt geconsolideerd weergegeven, dus inclusief saldi van de CV.

Grondexploitatiemaatschappij Vroondaal C.V.

1

nvt

48%

1

1

127.724

127.724

-

-

Balans 1/1 en 31/12 en resultaat betreffen 2016.

Vastgoedexploitatiemaatschappij Vroondaal Beheer B.V.

10

50%

50%

18

18

8

8

0

-

Balans 1/1 en 31/12 en resultaat betreffen 2016.

Vastgoedexploitatie Maatschappij Vroondaal C.V.

1

nvt

48%

1

1

2.353

2.353

-

-

Balans 1/1 en 31/12 en resultaat betreffen 2016.

Participatie Maatschappij Vroondaal B.V.

18

0%

nvt

-

-

-

-

-

-

In 2017 opgeheven.

Participatie Ontwikkelings Maatschappij Vroondaal B.V.

18

0%

nvt

-

-

-

-

-

-

In 2017 opgeheven.

Starterspanden Den Haag B.V.

9

50%

50%

11

11

3

3

351

-

Balans 1/1 en 31/12 en resultaat betreffen 2016.

Starterspanden Den Haag C.V.

625

50%

50%

1.395

1.395

3.397

3.397

385

-

Balans 1/1 en 31/12 en resultaat betreffen 2016.

Winkelpanden Den Haag B.V.

657

50%

nvt

99

-

22

-

-

-

In 2017 opgeheven.

Winkelpanden Den Haag C.V.

10

49%

nvt

5.747

-

416

-

-

-

In 2017 opgeheven.

Participatiemaatschappij Wateringse Veld 1 B.V.

18

100%

nvt

-

-

-

-

-

-

In 2017 opgeheven.

Wateringse Veld Beheer B.V.

9

50%

50%

24

24

-

-

-1

-

Balans 1/1 en 31/12 en resultaat betreffen 2016.

Ontwikkelingscombinatie Wateringse Veld C.V.

22

49%

50%

45

45

12.158

12.158

-

-

Balans 1/1 en 31/12 en resultaat betreffen 2016.

WOM Den Haag Zuidwest B.V.

12.000

42%

42%

112.871

112.871

1.462

1.462

-4.665

-

Balans 1/1 en 31/12 en resultaat betreffen 2016.

Wijkontwikkelingsmij. Stationsbuurt - Oude Centrum B.V.

9

50%

50%

-18

-18

18

18

1

-

Balans 1/1 en 31/12 en resultaat betreffen 2016.

Wijkontwikkelingsmij. Stationsbuurt-Oude Centrum Den Haag C.V.

1.570

43%

43%

21.759

21.759

1.658

1.658

92

-

Balans 1/1 en 31/12 en resultaat betreffen 2016.

Coöperatie BIRGIT U.A.

0

33%

33%

93

niet bekend

niet bekend

niet bekend

niet bekend

n.v.t.

Coöperatie is gestart per 1/1/15. Jaarcijfers 2017 zijn nog niet vastgesteld, zodat de cijfers nog niet definitief of niet bekend zijn. Bijdrage 2017 gemeente Den Haag bedroeg €196.000.

Cooperatie Wigo4iT U.A.

25

25%

25%

4.147

3.629

7.709

14.158

-518

Jaarrekening 2016

Stichtingen en verenigingen

St. Holdingsfonds Economische Investeringen De Haag

nvt

nvt

nvt

57

57

33.126

33.126

-11

0

Balans 31/12 en resultaat betreffen 2016.

Stichting Werkbij

nvt

100%

100%

794

799

172

86

5

-

Voorlopige eindejaarscijfer 2017

VVE 1 Hulshof-bibliotheekcomplex

73%

73%

De kosten worden jaarlijks verrekend met de leden van de VVE en er wordt niet gereserveerd.

VVE 2 Stadhuiscomplex aan het Spui 68 -70

88%

99%

Aankoop Forum 2017

VVE kantoren en woningen aan de Leyweg 807-813

74%

74%

De kosten worden jaarlijks verrekend met de leden van de VVE en er wordt niet gereserveerd.

VVE locatie Wittebrug (sdk Segbroek)

30%

30%

VVE woningen Weimarstraat

50%

50%

VVE Stadsdeelcomplex Leidschenveen-Ypenburg

25%

25%

In de VVE worden jaarlijks afspraken gemaakt over gevel onderhoud, (groot)onderhoud, energieopslag, etc.

VVE Residentie Willemstaete (sdk Scheveningen)

33%

33%

Overige verbonden partijen

Stichting administratiekantoor Dataland

28

nvt

4%

949

847

485

607

-131

1

Balans 31/12 en resultaat betreffen 2016.