Ontwikkeling lokale lastendruk

Ontwikkeling OZB woningen
In het coalitieakkoord is afgesproken dat de OZB voor bewoners gelijk blijft. Wanneer door marktontwikkelingen de waarde van de woningen in Den Haag verandert, wordt dit in de OZB tarieven gecompenseerd. Hierdoor is de gemiddelde OZB- aanslag voor een woning in 2017 gelijk aan 2016. De gemiddelde OZB- aanslag per woning blijft in Den Haag in 2017 de laagste van alle grote gemeenten.Ontwikkeling woonlasten
Den Haag heeft een bestuurlijke ambitie om tot de top drie van de grote steden met de laagste woonlasten te behoren. Woonlasten zijn: de OZB, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing voor een driepersoonshuishouden. Voor een gemiddeld huishouden in Den Haag omvat de OZB 23% van de woonlasten, de afvalstoffenheffing 52% en de rioolheffing 25%. Uit het jaarlijkse woonlastenonderzoek van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) blijkt dat Den Haag in 2017, net als in 2016, de laagste woonlasten heeft van de grote gemeenten. Onderstaande grafiek toont de gemiddelde woonlasten per huishouden in Den Haag versus landelijk over de periode 2011 - 2017.

Beleidsindicatoren (Rijk)

Eenheid

Actuele peil datum

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

Euro

495,00

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

Euro

549,00