Per programma

Programma

Rekening
2017

Begroting
2017

Resultaat
2017

Rekening
2016

01 - Gemeenteraad

Lasten

7.752

8.356

604

V

7.723

Baten

54

35

19

V

1

Saldo exclusief reserves

7.698

N

8.321

N

623

V

7.722

N

Dotaties

0

0

0

-

0

Onttrekkingen

0

0

0

-

0

Saldo inclusief reserves

7.698

N

8.321

N

623

V

7.722

N

02 - College en Bestuur

Lasten

6.309

5.878

431

N

45.837

Baten

1.461

0

1.461

V

607

Saldo exclusief reserves

4.847

N

5.878

N

1.031

V

45.230

N

Dotaties

0

0

0

-

0

Onttrekkingen

0

0

0

-

0

Saldo inclusief reserves

4.847

N

5.878

N

1.031

V

45.230

N

03 - Dienstverlening

Lasten

34.741

33.076

1.665

N

46.882

Baten

17.793

15.785

2.008

V

14.118

Saldo exclusief reserves

16.948

N

17.291

N

343

V

32.764

N

Dotaties

0

0

0

-

0

Onttrekkingen

942

942

0

N

730

Saldo inclusief reserves

16.006

N

16.349

N

343

V

32.034

N

04 - Openbare orde en Veiligheid

Lasten

60.170

59.476

693

N

61.045

Baten

4.363

3.946

417

V

1.942

Saldo exclusief reserves

55.806

N

55.530

N

276

N

59.103

N

Dotaties

0

0

0

-

0

Onttrekkingen

0

0

0

-

0

Saldo inclusief reserves

55.806

N

55.530

N

276

N

59.103

N

05 - Cultuur en Bibliotheek

Lasten

102.706

101.988

718

N

111.182

Baten

15.109

15.026

83

V

8.668

Saldo exclusief reserves

87.597

N

86.962

N

635

N

102.514

N

Dotaties

0

0

0

-

0

Onttrekkingen

0

0

0

-

0

Saldo inclusief reserves

87.597

N

86.962

N

635

N

102.514

N

06 - Onderwijs

Lasten

137.077

139.860

2.783

V

150.336

Baten

55.918

54.775

1.143

V

51.781

Saldo exclusief reserves

81.159

N

85.085

N

3.926

V

98.555

N

Dotaties

3.200

3.200

0

-

1.000

Onttrekkingen

746

3.000

2.254

N

6.311

Saldo inclusief reserves

83.613

N

85.285

N

1.672

V

93.244

N

07 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid

Lasten

608.812

618.888

10.076

V

657.868

Baten

408.331

405.456

2.875

V

392.103

Saldo exclusief reserves

200.481

N

213.432

N

12.951

V

265.766

N

Dotaties

0

0

0

-

23

Onttrekkingen

6.552

16.593

10.041

N

4.533

Saldo inclusief reserves

193.929

N

196.839

N

2.910

V

261.257

N

08 - Zorg en Welzijn

Lasten

329.482

329.189

292

N

334.596

Baten

48.155

44.856

3.299

V

45.074

Saldo exclusief reserves

281.327

N

284.333

N

3.007

V

289.522

N

Dotaties

5.000

5.000

0

-

0

Onttrekkingen

3.200

3.200

0

-

5.870

Saldo inclusief reserves

283.127

N

286.133

N

3.007

V

283.652

N

09 - Jeugd

Lasten

168.883

153.957

14.926

N

148.716

Baten

3.468

2.910

558

V

2.385

Saldo exclusief reserves

165.415

N

151.047

N

14.368

N

146.331

N

Dotaties

0

0

0

-

0

Onttrekkingen

0

0

0

-

3.267

Saldo inclusief reserves

165.415

N

151.047

N

14.368

N

143.064

N

10 - Ontwikkeling Buitenruimte

Lasten

205.449

203.254

2.196

N

221.293

Baten

123.202

120.853

2.349

V

117.501

Saldo exclusief reserves

82.247

N

82.401

N

153

V

103.792

N

Dotaties

4.000

4.000

0

-

0

Onttrekkingen

5.869

5.933

64

N

2.537

Saldo inclusief reserves

80.379

N

80.468

N

89

V

101.255

N

11 - Economie, Internationale stad en Binnenstad

Lasten

51.022

55.790

4.768

V

88.678

Baten

7.167

5.432

1.735

V

23.058

Saldo exclusief reserves

43.855

N

50.358

N

6.504

V

65.620

N

Dotaties

6.224

6.224

0

-

0

Onttrekkingen

8.332

11.265

2.932

N

25.307

Saldo inclusief reserves

41.746

N

45.317

N

3.571

V

40.313

N

12 - Sport

Lasten

50.321

49.710

611

N

60.012

Baten

25.538

24.467

1.071

V

8.943

Saldo exclusief reserves

24.783

N

25.243

N

460

V

51.068

N

Dotaties

1.600

1.600

0

-

0

Onttrekkingen

944

990

46

N

0

Saldo inclusief reserves

25.439

N

25.853

N

414

V

51.068

N

13 - Verkeer en Milieu

Lasten

80.509

78.936

1.572

N

92.609

Baten

58.921

47.402

11.519

V

48.079

Saldo exclusief reserves

21.588

N

31.534

N

9.946

V

44.529

N

Dotaties

2.194

2.194

0

-

4.443

Onttrekkingen

15.784

17.946

2.162

N

17.577

Saldo inclusief reserves

7.998

N

15.782

N

7.784

V

31.395

N

14 - Wonen en Duurzaamheid

Lasten

28.491

25.100

3.391

N

28.688

Baten

7.627

2.688

4.939

V

2.728

Saldo exclusief reserves

20.864

N

22.412

N

1.548

V

25.959

N

Dotaties

8.674

8.694

20

V

5.437

Onttrekkingen

6.121

7.059

938

N

2.109

Saldo inclusief reserves

23.418

N

24.048

N

630

V

29.287

N

15 - Stadsontwikkeling

Lasten

158.291

167.303

9.012

V

181.898

Baten

151.853

140.628

11.225

V

118.259

Saldo exclusief reserves

6.438

N

26.675

N

20.237

V

63.639

N

Dotaties

33.800

33.801

1

V

13.127

Onttrekkingen

28.655

35.045

6.390

N

61.441

Saldo inclusief reserves

11.583

N

25.431

N

13.847

V

15.324

N

16 - Financiƫn

Lasten

24.975

23.243

1.732

N

54.204

Baten

1.359.243

1.345.388

13.855

V

1.415.494

Saldo exclusief reserves

1.334.268

V

1.322.145

V

12.123

V

1.361.290

V

Dotaties

140.839

140.050

789

N

8.916

Onttrekkingen

86.524

86.751

227

N

43.945

Saldo inclusief reserves

1.279.953

V

1.268.846

V

11.107

V

1.396.319

V

17 - Overige beleidsvoornemens

Lasten

17

760

743

V

4.089

Baten

156

0

156

V

0

Saldo exclusief reserves

138

V

760

N

898

V

4.089

N

Dotaties

181.437

181.437

0

-

194.526

Onttrekkingen

298.581

306.841

8.260

N

232.437

Saldo inclusief reserves

117.282

V

124.644

V

7.362

N

33.821

V

18 - Interne dienstverlening

Lasten

372

462

90

V

2.567

Baten

5.186

6.128

942

N

1.635

Saldo exclusief reserves

4.814

V

5.666

V

852

N

931

N

Dotaties

0

0

0

-

0

Onttrekkingen

0

500

500

N

3.097

Saldo inclusief reserves

4.814

V

6.166

V

1.352

N

2.166

V

19 - Stadsdelen en wijken

Lasten

78.858

79.144

286

V

82.833

Baten

3.483

3.152

331

V

4.108

Saldo exclusief reserves

75.376

N

75.992

N

617

V

78.725

N

Dotaties

0

0

0

-

0

Onttrekkingen

0

0

0

-

0

Saldo inclusief reserves

75.376

N

75.992

N

617

V

78.725

N

20 - Overhead

Lasten

259.541

220.876

38.665

N

0

Baten

6.326

5.705

622

V

0

Saldo exclusief reserves

253.214

N

215.171

N

38.043

N

0

-

Dotaties

0

0

0

-

0

Onttrekkingen

1.477

750

727

V

0

Saldo inclusief reserves

251.737

N

214.421

N

37.316

N

0

-

TOTAAL GENERAAL

Lasten

2.393.776

2.355.247

38.529

N

2.381.055

Baten

2.303.353

2.244.632

58.721

V

2.256.484

Saldo exclusief reserves

90.423

N

110.615

N

20.191

V

124.571

N

Dotaties

386.968

386.200

768

N

227.473

Onttrekkingen

463.726

496.815

33.088

N

409.160

Saldo inclusief reserves

13.665

N

0

N

13.665

N

57.117

V